Lan de grâu mistuit de flăcări în apropierea municipiului Slobozia

Distribuie articolul:

În data de 01 iulie a.c., în jurul orei 15.00, pompierii de la Detașamentul Slobozia au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu care a cuprins cultura de cereale și s-a extins cu rapiditate pe o suprafață extinsă. Pompierii militari, în colaborare cu lucrătorii Serviciului Privat pentru Situații de Urgență al unei societăţi comerciale, au intervenit cu 4 autospeciale de stingere pentru lichidarea incendiului. A ars o suprafață de aproximativ 20 hectare de cereale păioase. Cel mai probabil, incendiul a fost provocat de o scânteie mecanică produsă de mașina agricolă care  recolta cerealele păioase.       

Măsuri de apărare

împotriva incendiilor specifice recoltării şi depozitării cerealelor păioase

Atât în perioada de pregătire, cât şi pe timpul desfăşurării campaniei agricole de vară, este necesar a se acţiona cu seriozitate şi simţ de răspundere, astfel încât întreaga recoltă de cereale păioase să fie adunată cu grijă, fără pierderi şi în cel mai scurt timp să ajungă la adăpost.

La declanşarea campaniei de recoltare a păioaselor din perioada de vară, se impune o deosebită atenţie din partea factorilor de conducere şi a personalului, întrucât riscul producerii unor incendii este mărit de temperaturile ridicate. Aceasta presupune cunoaşterea, respectarea şi asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor, iar atunci când acestea se produc, cunoaşterea modului de intervenţie pentru localizare şi stingere cu operativitate, astfel încât pagubele şi pierderile să fie cât mai mici.  Este de datoria consiliilor locale, primarilor, conducerilor administrative ale societăţilor comerciale şi asociaţiilor agricole, precum şi cultivatorilor individuali, să acţioneze pentru asigurarea intervenţiei operative la stingerea unor eventuale incendii, astfel încât să se poată face faţă oricărei situaţii generatoare de evenimente negative.Pentru a evita izbucnirea unor incendii pe timpul campaniei de recoltare, recomandăm:

 1. Premergător recoltatului

1.1. Maşinile (tractoarele, combinele, motoarele statice cu combustie internă, motoarele electrice, autovehiculele de transport, alte utilaje agricole) ce se vor folosi la recoltarea cerealelor vor fi revizuite din timp, înlăturându-se toate defecţiunile ce ar putea genera incendii.

1.2. Înainte de a intra în campania de recoltare, maşinile vor fi verificate de personal calificat. Se va încheia pentru fiecare maşină câte un proces-verbal în care va consemna că aceasta corespunde din punct de vedere tehnic şi al prevenirii incendiilor şi că este dotată cu mijloacele tehnice pentru stingerea acestora. Un exemplar din procesul verbal va însoţi maşina respectivă pe tot timpul campaniei, aflându-se asupra conducătorului auto/mecanicului care o are în primire.

1.3. Persoanele care participă la campania de recoltare a cerealelor vor fi instruite în sensul cunoaşterii pericolelor de incendiu, măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, utilizării stingătoarelor/mijloacelor tehnice.

 1. Alimentarea maşinilor cu carburanţi

2.1. (1) Depozitarea provizorie a carburanţilor şi lubrifianţilor necesari pentru lucrările de recoltare se va face la cel puţin 100 m faţă de lanuri, cereale netreierate, paie, fân şi alte furaje, arii, păduri şi la cel puţin 50 m faţă de orice fel de construcţii, clădiri sau calea ferată.

(2) Terenul pe care se instalează depozitul se va curăţa de iarbă, mărăcini, tufişuri etc. şi se va înconjura cu o fâşie arată, lată de cel puţin 5 m.

(3) În cazul în care nu se poate respecta distanţa de 100 m faţă de lan, se va elibera o porţiune de teren care se va ara complet pe o suprafaţă de 100 x 100 m, pe care se instalează depozitul de carburanţi.

2.2. La alimentarea cu carburanţi, se vor respecta următoarele reguli:

 1. a) în mod obişnuit, alimentarea se va face numai la punctele de alimentare şi numai ziua, înainte de începerea activităţii;
 2. b) când alimentarea se face pe mirişte sau pe arie, se vor lua măsuri să nu se producă scurgeri de carburanţi; dacă s-au produs, carburantul va fi acoperit cu pământ mărunţit;
 3. c) dacă, în mod excepţional, alimentarea este necesară şi pe timpul nopţii, aceasta se va face numai în afara lanurilor şi ariilor şi numai la lumina electrică sau a farurilor unei alte maşini;
 4. d) aducerea carburanţilor din depozit la punctele de alimentare se va face numai în vase metalice închise;
 5. e) alimentarea se va face cu motorul oprit. 
 6. Secerişul şi recoltarea cu combina

3.1. În perioada coacerii şi până la terminarea recoltării cerealelor, se vor interzice fumatul, iluminatul cu flacără deschisă sau folosirea sub orice formă a focului deschis în lanuri, pe arii, pe mirişti, la locurile de depozitare a paielor, în apropierea maşinilor situate în parcurile de câmp, la depozitele şi punctele de alimentare cu carburanţi, precum şi în apropierea acestora, la o distanţă mai mică de 100 m. În aceste locuri, se vor amplasa indicatoare cu inscripţiile „FUMATUL OPRIT”, „PERICOL DE INCENDIU”.

3.2. Fumatul şi prepararea sau încălzirea hranei se admit în locuri special amenajate, situate în afara lanurilor, ariilor, depozitelor de păioase, a punctelor de alimentare cu carburanţi şi lubrifianţi etc.

 3.3. La efectuarea secerişului şi la recoltarea cu combina din lan, se vor respecta următoarele reguli:

 1. a) lucrările vor începe prin izolarea perimetrală a lanurilor faţă de drumuri, pădure şi căile ferate cu care se mărginesc; izolarea se realizează prin crearea unor fâşii paralele arate, paiele şi cerealele boabe rezultate de la recoltare fiind evacuate în afara acestor fâşii; lăţimea fâşiei de izolare va fi de 10 m faţă de drumuri şi 20 m faţă de pădure şi calea ferată;
 2. b) după izolarea lanurilor faţă de drumuri, trupurile de pădure şi căile ferate, se va efectua parcelarea lanurilor, în parcele de maximum 10 ha, lucrare care constă în crearea unor fâşii paralele arate (benzi mineralizate), cu lăţimea de 4-5 m;

3.4. Se interzice cu desăvârşire arderea miriştilor, a paielor sau a vegetaţiei uscate pe timp de vânt sau pe timpul nopţii.

3.5. Se interzice arderea miriştilor, a paielor aflate pe câmp, a vegetaţiei uscate, cu excepţia situaţiilor deosebite, când se vor obţine acordurile de la instituţiile abilitate de lege şi se vor asigura măsurile de apărare împotriva incendiilor necesare.

3.6. Arderea miriştilor se va face după obţinerea avizelor/acordurilor de la autorităţile competente, cu respectarea următoarelor măsuri:

 1. a) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
 2. b) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 3. c) prezenţa permanentă, până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 4. d) asigurarea unui plug sau disc, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire a acestora, a unei cisterne cu apă, precum şi a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare.

3.7. Paiele rezultate în urma recoltării vor fi strânse în cel mai scurt timp.

3.8. Proprietarul terenului, respectiv arendaşul, sunt responsabili de consecinţele produse ca urmare a incendierii miriştilor, paielor sau a vegetaţiei uscate aflate pe terenul lor, precum şi de eventualele pagube produse de propagarea incendiului la vecinătăţik.

 1. Depozitarea produselor agricole

4.1. Depozitarea produselor agricole se face în spaţii special amenajate, compartimentate şi dimensionate după volumul produselor ce se depozitează.

4.2. În spaţiile de depozitare a produselor agricole şi în apropierea acestora, nu se vor depozita alte materiale, ambalaje, produse chimice, staţiona sau parca maşini şi alte utilaje. Accesul în aceste depozite se face numai în prezenţa gestionarului.

4.3. Depozitele, magaziile de produse agricole, vor fi inscripţionate vizibil cu indicatoare: „Depozit de cereale”, „Pericol de incendiu”, „Fumatul interzis”, „Interzis a se face focul”, „Interzis a se folosi flacără deschisă pentru iluminat”.

4.4. Înainte de înmagazinare, cerealele vor fi uscate şi curăţate pentru îndepărtarea prafului şi a altor impurităţi; pentru produsele la care conţinutul de corpuri străine şi umiditatea depăşesc limitele de toleranţă admise, curăţirea şi uscarea, înaintea înmagazinării, sunt obligatorii.

4.5. Se vor supraveghea periodic umiditatea şi temperatura cerealelor şi a celorlalte produse, luându-se imediat măsurile necesare pentru uscarea şi aerisirea lor în vederea răcirii.

4.7. În magazii se vor asigura culoare pentru evacuarea produselor şi asigurarea intervenţiei în caz de incendiu.

4.8. Praful, pleava şi celelalte impurităţi ce se depun pe masa cerealelor vrac, pe pereţii, grinzile, pardoseala şi planşeul magaziilor, silozurilor, pătulelor, precum şi pe aparate, tubulaturi şi utilaje, vor fi colectate şi evacuate pe fiecare schimb de lucru.

 


Distribuie articolul:
Citește și articolul:   Persoanele vaccinate cu ambele doze nu transmit COVID-19

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *