Vrei să fii poliţist? Atunci, mergi şi te înscrie!

Distribuie articolul:

Dintr-un comunicat de presă (pe care-l băgăm în seamă deoarece ştim că tinerii urbei, ai judeţului au nevoie de cât mai multe informaţii privind meseriile dobândite ca urmare a frecventării cursurilor puse la dispoziţie de feluritele forme de învăţământ) am aflat că … dacă vrei să devii agent de ordine publică, începând cu 1 aprilie a.c., s-a dat startul reîncadrărilor de personal (46 de locuri la nivel naţional, câte unul în fiecare judeţe şi 6 la D.G.P.M.B.) şi angajărilor din sursă externă (1.853 de locuri la nivel naţional), în vederea completării deficitului de personal existent la nivelul Poliţiei Române.

Un număr de 62 de posturi au fost scoase la concurs şi repartizate la Posturile de Poliţie Rurală, precum şi la secţiile de poliţie din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ialomiţa. Sursa de reîncadrare pentru concursuri este formată din persoanele care au avut calitatea de agent de poliţie şi pot fi reîncadrate, după încetarea raporturilor de serviciu din diferite motive (la cerere, prin demisie, numirea într-o altă funcţie publică, pierderea capacităţii temporare de muncă sau în urma reorganizărilor instituţionale) şi care au studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv îndeplinesc condiţiile legale. De asemenea, dacă nu ai fost poliţist, dar îţi doreşti, poţi deveni agent de ordine publică. Nu avem limită de vârstă. Pentru a afla mai multe detalii, accesează pagina web oficială a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ialomiţa.  De aici, poţi afla:

condiţii (criterii în funcţie de înălţime:

pentru femei: 1,60 m, pentru bărbaţi: 1.65 m);

 • înscriere (în perioada 1 – 8 aprilie 2016);
 • concurs (ce va avea loc la data de 14 mai 2016);
 • probe sportive, („rezistenţă” şi „abdomene” pentru persoanele angajate din sursă externă şi „rezistenţă” pentru reîncadrări, cu bareme conform vârstei);
 • documentaţia necesară dosarului de înscriere.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere şi CV;
 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (copii legalizate a diplomei de bacalaureat și a foii matricole);
 • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • două fotografii color 9 x 12 cm;
 • fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
 • copia permisului de conducere.

Cele 62 de posturi pe care urmează să le încadreze Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ialomiţa sunt repartizate la posturile de poliţie comunală, astfel: Albeşti(1), Andrăşeşti(1), Ciochina (2), Ciulniţa(1), Gheorghe Doja(1), Gheorghe Lazăr(1), Mărculeşti(1), Ograda(1), Perieţi(2), Griviţa(1), Miloşeşti(1), Reviga(1), Scânteia(2), Traian(2), Stelnica(1), Făcăeni(1), Coşereni(1), Axintele(1), Bărcăneşti(1), Borăneşti(1), Moviliţa(2), Roşiori(2), Sineşti(2),  Jilavele(2), Adâncata(1), Armăşeşti(1), Bărbuleşti(3), Răduleşti(1), Ciocârlia(1), Maia(1), Moldoveni(1), Ion Roată(1), Alexeni(1), Balaciu(1), Gârbovi(2), Grindu(1), Manasia(1), Sălcioara(1), Sărăţeni(1), Sfântu Gheorghe(1), Valea Măcrişului(2), Platoneşti(1), Giurgeni(1), Gura Ialomiţei(1), Mihail Kogălniceanu(1), Săveni(1), Sudiţi(2), Valea Ciorii(1), Munteni-Buzău(1). Informaţii suplimentare sau detalii despre condițiile de participare, tematica și bibliografia, documentația necesară pentru întocmirea dosarului de candidat și probele de concurs le găsiți accesând pagina web https://il.politiaromana.ro sau la sediul inspectoratului.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *