Consiliul judeţean Ialomiţa joacă ping-pong cu peste 3.300 de hectare de teren…

Distribuie articolul:

* Despre terenurile exploatate de SC Orizicola S.A Giurgeni şi de SC Agroidustriala S.A Vlădeni, presa vremii a tot scris. După ani şi ani, iată-ne scriind iarăşi deoarece, mizând pe faptul că oameni au uitat câte „permutări şi aranjamente” s-au tot făcut cu terenurile din zona Giurgeni – Vlădeni – Gura Ialomiţei, actuala conducere de partid şi de stat, trece nişte terenuri aflate în domeniul privat, în domeniul public. Ceea ce este nefiresc şi, cum spuneam, oarecum de-a-ndoaselea!

Azi nu stăm să „dezgropăm morţii”şi să scoatem „scheletele din dulapurile” administraţiei judeţene sau comunale! În sensul că să readucem în atenţia opiniei publice defunctul proiect ce viza înfiinţarea unei ferme pentru creşterea sturionilor, proiect pus la cale de tandemul Gică Savu – Marian Savu CJIBălan, primul fiind preşedintele CJI, al doilea fiind prefectul judeţului, amândoi fiind baronii PSD. Nici nu „scoatem de la naftalină” proiectele privind Parcurile fotovoltaice şi eoliene ce-au tot făcut subiectul unor „raportări măreţe” marca Silvian Ciupercă. Nici măcar nu fluturăm prin faţa „Organelor” concesionarea Terenuri PSD greiihectarelor de teren aşa-zis neproductiv… Azi vă spunem doar că în prima şedinţă pe anul 2016 desfăşurată de consilierii judeţeni, pe ordinea de zi a figurat şi Hotărârea privind trecerea din domeniul privat în domeniul public a peste 3.300 hectare situate în cele trei comune amintite mai sus.

  1. Gura Ialomiţei = 1.879 hectare, chipurile, teren neproductiv, din care : – 2,68   hectare pentru curţi-construcţii,  3,69   hectare a drumuri;  12,74 hectare ape
  1. Vlădeni = 1.019 hectare, teren arabil
  2. Giurgeni = 407 hectaredin care :  311 hectare teren aşa-numit neproductiv; 9 hectare pentru curţi-construcţii, 14 hectare ape.

Motivele „întoarcerii la matcă” a suprafeţei de teren, aşa cum sunt ele stipulate în Expunerea de motive (nr. 11258 din 29.12.2015, semnată de domnul Ştefan Muşoiu) sunt de-a dreptul penibile, fie şi numai din cauză că se stipulează că    Trecerea terenurilor propuse din domeniul privat în cel terenuri neproductivepublic generează o serie de beneficii :– bunurile devin inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, asigurându-se o mai mare protecţie a dreptului de proprietate asupra lor ; mai mult, proprietatea acestora nu se stinge prin neuz, şi nu poate fi dobândită de terţi prin uzucapiune;  înlăturarea echivocului în ceea ce priveşte aplicarea drepturilor reale corespunzătoare proprietăţii publice; astfel, bunurile proprietate publică, în condiţiile legii, pot fi date în administrare sau în folosinţă şi pot fi concesionate sau închiriate; asigurarea viitorilor concesionari a posibilităţii de intabulare a dreptului de concesiune...Citind aceste fraze, sigur că se naşte întrebarea dacă nu cumva în anul 2003, în şedinţa desfăşurată în 26 martie, consilierii judeţeni n-au judecat cu capul lor atunci când au emis Hotărârea nr.28, cea terenuri neproductive1prin care această imensă suprafaţă de teren aflat în patrimoniul CJI trecea din domeniul public în cel privat şi, ca şi acum, în Expunerea de motive se stipulau beneficiile transferului? Beneficii despre care, dacă ar fi să ne luăm după ce spun cetăţenii, am titra – pe larg! – că există suspiciunea că ele n-au fost pentru bugetul public şi, implicit, pentru locuitorii acestui judeţ….Ce intenţionează să mai facă – iarăşi! – conducerea CJI pe aceste terenuri, sigur că vom afla şi vă vom comunica! Până atunci, să lăsăm Organele abilitate să ia notă de această rocadă…mare!

(I.G.)   


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *