Prelungirea valabilității adeverinței înlocuitoare a cardului național de sănătate duplicat

Distribuie articolul:

La solicitarea de emitere a unui card de sănătate duplicat, casa de asigurări de sănătate eliberează asiguraților o adeverință înlocuitoare care este valabilă până la data emiterii cardului duplicat. Până acum, durata valabilității adeverinței era de 60 de zile, fiind astfel necesară emiterea periodică a unei noi adeverințe, până la emiterea noului card.

Cardul de sănătate duplicat se eliberează la cererea persoanei asigurate, în următoarele situații:

  • pierderii, deteriorării, furtului cardului inițial;
  • schimbării datelor de identitate ale titularilor, față de cele înscrise pe card.
  • alte situaţii justificate;

Cererea de eliberare a cardului duplicat, completată şi semnată de către titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia, se depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul sau se transmite prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță şi este însoţită de următoarele documente:

copia actului de identitate

– dovada plăţii contravalorii cardului duplicat şi a distribuţiei acestuia

– cardul naţional emis iniţial, în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului emis iniţial sau în cazul în care cardul emis iniţial prezintă defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu poate fi utilizat din motive tehnice de funcţionare, confirmate de casa de asigurări de sănătate;

Cardul duplicat se activează cu ocazia primei prezentări în vederea acordării unui serviciu medical.

Modelul de cerere privind eliberarea cardului duplicat, adresa de e-mail la care se pot transmite cererile, contul în care se poate face plata cardului duplicat precum și alte informații privind eliberarea cardului național de sănătate se găsesc pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița www.casil.ro la secțiunea Informații pentru asigurați/Cardul național de sănătate.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *