Noutăţi privind direcţionarea a 2% către ONG

Distribuie articolul:

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa aduce în atenţia contribuabililor interesaţi, că termenul de depunere a Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii” este 25 mai 2017, inclusiv. Acesta declaraţie se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor şi/sau venituri din pensii, în următoarele situaţii:

– au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private ONG donatiiconform Legii 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită restituirea acestora;

– optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii (asociații, fundații, organizații sindicale, patronate, camere de comerț, partide politice, asociații de proprietari, case de ajutor reciproc ale salariaților în măsura în care, potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare, desfăşoară activităţi nonprofit, iar sumele primite din impozit sunt folosite în acest scop) sau unităţilor de cult. Menţionam că există, din acest an, posibilitatea ca persoanele fizice care obţin venituri din pensii ce depăşesc plafonul impozabil de 1.050 lei, să dispună asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 2% din impozitul stabilit. Declaraţiile se depun la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

 

 

 

 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *