Medicii stomatologi trebuie să afle!

Distribuie articolul:

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, cu amendamente, Ordonanţa de urgenţă nr.77/2012 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. „Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv TVA pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv TVA pentru fiecare achiziţie de lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ” – prevede unul dintre amendamentele adoptate de deputaţi la acest proiect de lege.
Conform autorilor amendamentului, este necesară creşterea pragului de achiziţie la 30.000 euro fără TVA pentru produse şi servicii, respectiv la 100.000 euro fără TVA pentru lucrări, în vederea flexibilizării procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi pentru creşterea gradului scăzut de absorbţie a fondurilor europene.
Potrivit
AGERPRES, un alt proiect adoptat de deputaţi este cel prin care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare este reorganizată prin comasarea cu Autoritatea pentru Privatizarea şi Administrarea Participaţiilor Statului. Noua instituţie astfel formată poartă numele Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS).
Proiectul de lege stabileşte includerea prevederilor referitoare la coordonarea activităţii AASS, care este asigurată de ministrul Economiei, sprijinit de un Consiliu de Supraveghere şi Îndrumare a activităţii AAAS, format din 5 membri: câte un reprezentant al Ministerului Economiei, care va îndeplini rolul de preşedinte, al Ministerului Justiţiei, al Secretariatului General al Guvernului, al Ministerului Educaţiei Naţionale şi al Ministerului Finanţelor Publice. Desemnarea sau revocarea acestora se va face prin ordin al conducătorilor instituţiilor respective. Proiectul de act normativ mai prevede că aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului de Îndrumare şi Supraveghere a activităţii AAAS se face de către ministrul Economiei. Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, de asemenea, în această săptămână, o ordonanţă de urgenţă care prevede libertatea de furnizare a serviciilor poştale.
Ordonanţa de urgenţă 13/2013 are ca obiect reglementarea prestării serviciilor poştale, urmărindu-se, prin transpunerea noilor dispoziţii din dreptul Uniunii Europene, crearea unui cadru normativ coerent, clar şi transparent, menit să asigure liberalizarea completă a domeniului serviciilor poştale în România şi, totodată, garantarea furnizării anumitor servicii, incluse în sfera serviciului universal, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor, pe întreg teritoriul naţional, cu respectarea anumitor standarde minime de calitate.
În anul 2008, Parlamentul European şi Consiliul au adoptat Directiva 2008/6/CE, care modifică şi completează directivele anterioare, act normativ ce vizează două obiective majore: liberalizarea totală a pieţei interne a serviciilor poştale comunitare, garantarea furnizării serviciului universal în condiţiile unei pieţe complet liberalizate.
Ordonanţa stabileşte condiţiile de furnizare a serviciilor poştale şi asigurarea accesului la serviciul universal în vederea stimulării unui cadru concurenţial şi promovării intereselor utilizatorilor, reglementează mecanismele de finanţare a serviciului universal în condiţii care să garanteze furnizarea permanentă a acestui serviciu şi stabileşte principiile de tarifare, dar şi cerinţele minime de calitate pentru furnizarea serviciului.
De asemenea, ordonanţa reglementează şi atribuţiile Ministerului pentru Societatea Informaţională (MSI), care stabileşte politica şi strategia privind serviciile poştale şi serviciul universal. MSI reprezintă administraţia poştală română în relaţiile cu toate organizaţiile internaţionale.
Deputaţii au mai decis ca medicii dentişti şi farmaciştii să-şi poată exercita profesia în unităţi medicale private sau de stat şi după ce sunt aleşi într-o funcţie publică, acordând vot favorabil proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Preşedintele Comisiei de sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, social-democrata Rodica Nassar, iniţiatoarea propunerii, a subliniat că aceasta are ca obiectiv principal modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea creării cadrului legal pentru ca medicii dentişti şi farmaciştii care sunt aleşi într-o funcţie de demnitate publică să îşi poată practica profesia de medic dentist sau medic dentist şef şi de farmacist sau farmacist-şef în unităţi sanitare publice şi private şi a adăugat că raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.
Camera Deputaţilor a aprobat reexaminarea, la cererea Curţii Constituţionale, a proiectului de lege care stipulează că mijloacele de publicitate autorizate până la intrarea în vigoare a acestui act normativ pot fi menţinute pe amplasamentele autorizate până la data expirării contractelor de publicitate în curs, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2012.
Legea a fost contestată la Curtea Constituţională de PSD şi PNL în 2011, motivul invocat fiind timpul prea scurt pentru respectarea de către mijloacele de publicitate autorizate a termenelor prevăzute în lege, iar CCR a admis contestaţia. Camera Deputaţilor a stabilit că mijloacele de publicitate autorizate până la intrarea în vigoare a acestei legi pot fi menţinute pe amplasamentele autorizate până la data expirării contractelor de publicitate în curs, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2014.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *