Fermierii şi garantarea creditelor de la Bănci

Distribuie articolul:

apiaPrintr-un comunicat de presă, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Ialomiţa informează că, începând cu data de 06.08.2014, va elibera adeverinţe pentru beneficiarii Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă – Campania 2014, care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la Băncile care au încheiat Convenţii cu Agenţia.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor, în cadrul acestui tip de convenţie.
Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Bancă şi Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro
Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, centrul local A.P.I.A. Ialomiţa (Slobozia, Urziceni, Feteşti, Ţăndărei, Căzăneşti şi Fierbinţi-Tîrg) unde acesta a depus cererea în Campania SAPS 2014 va elibera o Adeverinţă prin care confirmă faptul că Beneficiarul a depus cererea de plată pentru Schema de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) pentru anul 2014 şi că au fost finalizate controalele şi verificările administrative asupra Cererii de Plată a Beneficiarului, până la data emiterii Adeverinţei, conform reglementărilor în vigoare. Pot beneficia de această adeverinţă fermierii selectaţi la controlul pe teren (clasic sau teledetecţie) numai după finalizarea acestor controale.
De asemenea, în Adeverinţă se va menţiona suprafaţa determinată pentru plată în cadrul schemei SAPS şi faptul că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii acesteia, precum şi că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma cuvenită aferentă SAPS, respectiv 120 euro/ha, denominată în lei astfel:
a) pentru creditele acordate de Banca Creditoare până la data de 29.09.2014 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană la data solicitării creditului;
b) pentru creditele acordate de Banca Creditoare începând cu data de 30.09.2014 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană din data de 30.09.2014.
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile financiare bancare si nebancare si Agenţia de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plaţilor derulate prin Agenţia de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultură, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plaţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăşi RON – ROBOR 6M + maxim 4% (APIA) si RON – ROBOR 6M + maxim 4,5% (AFIR), iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%. Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, Banca trebuie să facă dovada ca în perioada 2008-2012 a acordat credite beneficiarilor axei I – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol si forestier, axei III – Calitatea vieţii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale si axei IV Leader din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *