Curtea de Conturi controlează „de faţadă” instituţiile statului

Distribuie articolul:

Camera Ialomiţa nu are site. Curtea de Conturi a României are, dar nu se prea deschide. Iar atunci când, în sfârşit, se pot vizualiza, informaţiile sunt de toată jena.  Cu o atitudine cel puţin neserioasă faţă de principiul transparenţei decizionale, instituţia statului nu pare să fie acea „pavăză” în faţa matrapazlâcurilor la care s-au „dedulcit” mulţi dintre primarii şi directorimea de prin instituţiile bugetoface. Şi-asta, deoarece angajaţii controlează în acest an, ceea ce a fost săvârşit acum un an, dar se raportează abia la anul. Carevasăzică, de pe un stick „de unică folosinţă” transmis prin Poştă, azi aflăm ce-au făcut bugetarii acum doi ani. Are cineva impresia că mai poate suscita oarece interes să afli „a treia zi după Scripturi”? Mai ales când, între timp, făptuitorii „au acoperit”, absolut LEGAL, paguba descoperită .  În fiecare an Camera de Conturi Ialomiţa (a Cuţii de Conturi a României) întocmeşte Rapoarte şi statistici privind controalele pe care specialiştii le-au efectuat în decursul anului trecut pentru anul anterior controlului.

Aşa se face că în anul de graţie 2020 aflăm ce-au mai făcut, în anul 2018, doar hoardele de primari (că, cine-i controlează pe directorii instituţiilor statului, încă rămâne o întrebare!) Pe cine mai interesează să afle după doi ani despre fărădelegile săvârşite cu banii statului, cu patrimoniul Consiliilor Locale şi cele ale altor instituţii ale statului? Şi măcar de-ar fi cine ştie ce descoperiri! Din păcate, oricine ar citi (fie şi numai în diagonală, concluziile pe care Camera de Conturi Ialomiţa a ţinut să le transmită presei), despre „păcatele” conducerii de partid şi de stat, de talie judeţeană, municipală, orăşenească şi comunală, nu va putea spune că numai la atâtica se rezumă matrapazlâcurile la care s-au dedulcit „iubiţii conducători” ai celor 67 de entităţi supuse controalelor Camerei de Conturi Ialomiţa.

Sigur că este bine că o instituţie a statului controlează alte instituţii ale statului. Doar că, şi de n-am considera că „orb la orb nu-şi scoate ochii”, tot ni s-ar părea un pic prea ineficientă o asemenea abordare a conceptului de raportare după control. Căci, la ce mai ajută să se raporteze în 2020 că : „Pentru exercițiul bugetar al anului 2018, prevederile definitive ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale pe ansamblul județului Ialomița au fost realizate în proporție de peste 70% la venituri, iar la cheltuieli plățile efectuate reprezintă aproape 62% din creditele bugetare aprobate definitiv, ceea ce relevă un grad de execuție bugetară nesatisfăcător determinat de incapacitatea autorităților publice locale de a previziona corect veniturile bugetare.”?

Alte STATISTICI (ne)folositoare

În baza Programului de activitate pentru anul 2019, aprobat de Plenul Curții de Conturi, Camera de Conturi Ialomița a avut de efectuat un număr total de 39 acțiuni de verificare la nivelul unităților administrativ-teritoriale, din care: 25 misiuni de audit financiar, 9 misiuni de audit de conformitate (control) și 5 misiuni de auditul performanței privind modul de utilizare a fondurilor publice. Până la data întocmirii prezentului raport (febr. 2020 n.r) au fost finalizate 33 acțiuni de verificare, din care: 24 misiuni de audit financiar, 7 misiuni de audit de conformitate, 2 misiuni de auditul performanței și se află în curs de desfășurare 1 misiune de audit financiar (UATC Reviga), 3 misiuni de auditul performanței (UATO: Căzănești, Amara și Țăndărei) și 2 misiuni de audit de conformitate (SC Servicii Publice Slobozia SRL și SC Eco Euro Cab SRL Coșereni). Din totalul de 67 ordonatori principali de credite aflați în competența de verificare a Camerei de Conturi Ialomița, au fost cuprinși în acțiuni de audit financiar 24 dintre aceștia (aprox.36%), ordonatori care au raportat prin situațiile financiare încheiate la 31.12.2018 venituri bugetare încasate în valoare totală de 308.429 mii lei, ceea ce reprezintă 56% din veniturile încasate pe ansamblul județului Ialomița (548.928 mii lei), precum și cheltuieli plătite în valoare de 315.042 mii lei, adică 56% din totalul plăților efectuate la nivelul județului (562.213 mii lei). Totodată, menționăm că în cadrul misiunilor de audit financiar desfășurate la ordonatorii principali de credite s-au efectuat și verificări privind transferurile de fonduri către ordonatorii de credite din subordine, sub aspectul fundamentării și justificării sumelor solicitate, al monitorizării și controlului utilizării acestor fonduri în condiții de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate, fiind efectuate astfel de verificări la un număr de 29 ordonatori terțiari de credite. De asemenea, potrivit programului anual de activitate, a fost efectuată distinct o misiune de audit financiar la 1 ordonator terțiar de credite de subordonare locală, respectiv Direcția de Asistență Socială Slobozia. Urmare celor 24 misiuni de audit financiar finalizate până la data întocmirii prezentului raport, au fost constatate abateri de la legalitate și regularitate semnificative (peste pragul de semnificație de 2% din totalul plăților efectuate în anul 2018) în 12 cazuri, motiv pentru care opinia formulată de auditorii publici externi a fost opinie contrară, în alte 10 cazuri valoarea abaterilor constatate s-a situat sub pragul de semnificație…” Cam în modul acesta se „raportează cu mândrie proletară” de către angajaţii Camerei de Conturi Ialomiţa. Ne rezervăm dreptul de a spine că NICIODATĂ Camera de Conturi Ialomiţa nu a desfăşurat o conferinţă de presă, şi nu a comunicat în timp util măcar una-două dintre acţiunile de control! Şi mai atragem atenţia că în mentalul colectiv există înrădăcinată ideea că, imediat după FISC, Curtea de Conturi se poate face vinovată de degringolada financiar-contabilă ce se petrece în cele mai multe dintre instituţiile statului!

IONICA GHINEA


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *