Alţi bani, altă distracţie bugetară!

Distribuie articolul:

Dacă vă întrebaţi pe ce prostii mai cheltuie Statul banii publici proveniţi din nemernica impozitare a celor ce muncesc şi, mai ales, chiar produc acea-numită „plus valoare2, profit (care, la rândul lui, este impozitat) vă spunem azi că Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), deschide o nouă linie de finanțare, cu un buget alocat de 40.000.000 lei. Este vorba despre Axa prioritară 2 a programului – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2:Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Asta, în condiţiile în care de când există Fondurile U.E. la îndemâna unora, fie ei miniştri şi/sau Consilii Judeţene, Primării, alte instituţii, bani mulţi s-au tot cheltuit pe aşa-zisa profesdionalizare şi transparenţă a activităţii din unităţile bugetofage. Cererea de proiecte – Sprijin pentru secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție și măsuri privind remedierea lacunelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul) are drept solicitanți eligibili următoarele entități publice: Ministerul Justiţiei; Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene; Agenția Națională a Funcționarilor Publici; Ministerul Finanțelor Publice. Proiectele ce vor fi finanțate vor contribui la rezultate precum: aplicare unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice; grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice; grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor, cât și al personalului din administrația publică.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *