Sezonul rece a început. Nu vă jucaţi cu viaţa dvs şi a celor dragi!

Distribuie articolul:

Deja iarna își face simțită prezența, iar odată cu scăderea temperaturilor pe timp de noapte și dimineața este necesară folosirea mijloacelor de încălzire. Pentru asigurarea prevenirii şi stingerii incendiilor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomița, recomandă ca premergător sezonului rece şi pe timpul acestuia, efectuarea următoarelor activități:

 • verificarea instalaţiilor de încălzire, repararea şi curăţarea sobelor şi coşurilor pentru evacuarea fumului;
 • verificarea stingătoarelor (de toate tipurile), umplerea lor cu încărcătură de iarnă sau protejarea acestora împotriva îngheţului;
 • verificarea instalaţiilor de alimentare cu apă şi protejarea lor împotriva îngheţului;
 • pregătirea uneltelor pentru deszăpezirea drumurilor de acces la sursele de apă, la intrările în clădiri şi în depozite etc.;
 • evitarea supraîncălzirii sobelor, acestea prin căldura radiată putând aprinde obiectele din apropiere.

Măsuri de prevenire a incendiilor pentru perioada sezonului rece la gospodăriile populaţiei:

 • coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate de persoane specializate şi autorizate; aprinderea funinginii în interior la coşurile necurăţate poate produce o temperatura de 800-1000 °C;
 • în podul casei coşul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lui sunt materiale combustibile;
 • se interzice utilizarea sobelor defecte şi a burlanelor metalice fisurate, a reşourilor electrice improvizate, a instalaţiilor electrice improvizate cu prize defecte şi siguranţe la tablourile electrice necalibrate;
 • nu se încarcă soba cu lemne înainte de culcare şi nu se lasă arzătorul aprins la sobele cu gaze naturale pe perioada de noapte nesupravegheate;
 • amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie metalică: aceasta va asigura protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact;
 • se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune sau cu garnituri deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat ;
 • se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacără a etanşeităţii buteliei de gaze lichefiate sau a instalaţiei de gaze naturale; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;
 • la aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se aeriseşte camera, după care întotdeauna se aprinde mai întâi chibritul şi apoi se manevrează robinetul de alimentare cu gaz;
 • sobele de metal se dispun la distanţa de 1 metru faţă de pereţii din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde uşor; dacă pereţii din lemn sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe muchie, pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm dimensiunile sobei pe verticală şi orizontală;
 • sobele din metal nu se vor aşeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălţimea picioarelor de la soba nu depăşeşte 25 cm ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă; postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei; folosirea sobelor cu uşi defecte este interzisă.
 • nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea uşii;
 • sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşii, o coală de tabla de 70 x 50 cm;
 • nu este permis să se aşeze, la mai puţin de 1 m faţă de sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;
 • focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere, sau în grija copiilor;
 • se va urmări ca sobele să nu se încălzească peste măsură deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur;
 • se interzice folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin diferite metode, ori amplasarea lor prin magazii, şuri, remize, şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi se vor amplasa independent de celelalte construcţii;
 • căile de acces şi accesul la sursele de apă se vor curăţa de zăpadă şi gheaţă, asigurându-se menţinerea permanent liberă a acestora.

Recomandări de iarnă privind siguranţa copiilor:

 • în încăperile în care există sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol şi pentru iluminat, în stare de funcţionare, acestea nu se vor lăsa la îndemâna copiilor nesupravegheaţi;
 • copii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor;
 • nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele de furaje, şure, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii;
 • copiii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reşouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezenţa adulţilor;
 • supravegheaţi jocul copiilor;
 • nu lăsaţi închişi în casă minori, nici măcar pentru câteva minute; un singur minut în care aceştia nu sunt supravegheaţi poate fi fatal.
 • convingeţi-i că fumatul este un viciu nociv nu numai sănătăţii, care poate provoca şi incendii în condiţiile în care din dorinţa de a nu fi văzuţi fumând, copiii îşi aleg cele mai ferite locuri cum ar putea fi: poduri, fânare, adăposturi animale, şure etc.

 

 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *