SC RAJA SA investeşte la Feteşti aproape 20 milioane de euro în apă de calitate europeană

Distribuie articolul:

 

Compania RAJA SA, cel mai important operator regional din România în domeniul apei şi canalizării, derulează în judeţul nostru investiţii majore pentru schimbarea condiţiilor de viaţă pentru cetăţenii din Ialomiţa. Apa, fără de care nu ar exista viaţă, este principalul produs oferit de RAJA pentru ialomiţeni, un produs de calitate europeană şi servicii pe măsură. În numărul de faţă, vom vedea ce face compania RAJA SA pentru locuitorii din municipiul Feteşti, cu costuri minime pentru comunitate, în sensul că din taxele şi impozitele feteştenilor se alocă numai aproximativ 1,5 milioane lei, la o valoare totală a lucrărilor de peste 80 milioane lei.

 Cine este SC RAJA SA?

 Înainte de toate, trebuie să cunoaşteţi că societatea comercială RAJA SA Constanţa este o companie de interes public, cu capital integral de stat, avînd un acţionariat format din 34 de consilii județene, comunale, orăşeneşti şi municipale. RAJA este cel mai mare operator regional la nivel național, în domeniul apei şi canalizării, cu o arie de operare care se întinde pe raza a cinci judeţe (Constanţa, Ialomiţa, Ilfov, Călăraşi şi Dîmboviţa), ce deserveşte peste un milion de locuitori, iar în timpul sezonului estival depăşeşte 2,5 milioane de persoane. SC RAJA SA Constanţa este membru fondator al Asociaţiei Române a Apei şi, în acelaşi timp, este prima companie furnizoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare din România care a devenit membră IWA (Asociaţia Internaţională a Apei). Prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) – „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa“, avînd ca obiective asigurarea conformării cu legislaţia Uniunii Europene şi cea naţională agreată între România şi UE referitoare la sectorul de mediu, SC RAJA SA este parte în cel mai mare program derulat la nivel naţional pe fonduri de coeziune. Valoarea întregului proiect se ridică la 238,4 milioane de euro, din care SC RAJA SA asigură prin cofinanţare 68,3 milioane de euro, UE asigură 144,6 milioane de euro, iar bugetul de stat şi bugetele locale de la nivelul unităţilor teritoriale unde se desfăşoară proiectul asigură suma de 25,5 milioane de euro. Investiţiile cuprinse în acest ambiţios proiect vor dezvolta şi moderniza infrastructura de utilităţi publice la nivelul celor două judeţe, în 23 de localităţi. Prezenţa SC RAJA SA în judeţul nostru, la Feteşti, Ţăndărei, Fierbinţi-Tîrg sau Dridu aduce investiţii majore în îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii din Ialomiţa. Lucrările executate sau în curs de execuţie de către SC RAJA SA, societatea care derulează cel mai amplu program de schimbare a calităţii vieţii ialomiţenilor, vor aduce mai aproape Ialomiţa de confortul european.

 Ce face SC RAJA SA la Feteşti

 În municipiul Feteşti, SC RAJA SA construieşte o staţie de epurare nouă, inclusiv treapta terţiară. Prin contractul încheiat în anul 2011, în valoare de peste 25 milioane lei, cu antreprenorul general societatea Consola Grup Construct, în cîteva luni, la Feteşti va fi gata staţia de epurare ape uzate ce va prelua apele uzate din municipiul Feteşti şi va deversa apa epurată în braţul Borcea. Staţia de epurare va funcţiona în prima etapă (perioada 2014-2018) pentru 45.059 LE, urmînd să ajungă la un maxim de 46.533 de LE. Pentru fiecare treaptă a procesului de epurare, staţia va trebui împărţită în mai multe linii hidraulice şi va fi prevazută posibilitatea de izolare a tuturor unităţilor de proces în caz de urgenţă. În legătură directă cu staţia de epurare nouă sînt şi lucrările de reabilitare a frontului de captare şi reţeaua de alimentare cu apă, extinderea reţelei de canalizare şi staţii de pompare apă uzată menajeră în municipiu. Prin contractul încheiat la începutul anului 2012, cu antreprenorul Asocierea S.C AL STOM COMPANY S.R.L şi LUDWIG PFEIFFER Hoch- und Tiefbau GMB &Co. KG, în caloare de aproximativ 45 milioane lei, se vor reabilita puţuri forate, tronsonul de aducţiune Feteşti, dar şi reţeaua de distribuţie. Pentru asigurarea sursei de alimentare cu apă a municipiului Feteşti, se realizează reabilitarea a 10 puţuri forate din frontul vechi, ce se estimează că vor fi exploatate la un debit de apă de 20-30 mc/oră. De asemenea, conductele de aducţiune prevăzute a se reabilita sînt conductele de legătură dintre foraje şi Complexul de înmagazinare-pompare existent, iar lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei se va reabilita pe 228 de străzi. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că, în prezent, în Feteşti există o reţea de canalizare subdimensionată şi insuficientă pentru a prelua apele uzate. Prin acest contract se va realiza o reţea nouă de canalizare tot pe 228 de străzi. S-au prevăzut 9 staţii de pompare apă uzată, prefabricate cu sistem de separare a solidelor, întreg sistemul de canalizare avînd rolul de a prelua apele uzate din Feteşti, pompat sau gravitaţional şi de a le transporta la Staţia de Epurare Feteşti. Lucrările de canalizare sînt deja gata pe străzile Tîrgului, Prelungirea Bărăganului, Costache Negri, Florilor, Paloşului, Dropilor, Sportului, Rădăcinei, Independenţei, Ştirbei Vodă, Aurel Vlaicu, Bogdan Vodă, Matei Basarab, Crizantemei, Ştefan cel Mare, Andrei Mureşan, Crivăţului sau Zorilor, pentru a enumera doar cîteva dintre străzile deja finalizate.  (P)


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *