ITM Ialomiţa raportează c-a făcut…ast(e)a!

Distribuie articolul:

 

* Cine vrea să „ia la cunoştinţă despre raportări” n-are decât să stea şi să citească aceste statistici despre nu ştiu ce faptă – şi (răs)plată! – petrecute în urmă cu 6 (şase) luni…    

Activitatea de identificare şi combatere a cazurilor de muncă fără forme legale de angajare s-a realizat prin controale inopinate la toate tipurile de angajatori, atât  în timpul controalelor planificate cât şi în cadrul Campaniilor Naţionale organizate de Inspecţia Muncii .Persoanele implicate într-o asemenea activitate ilegală sunt total neasigurate şi neprotejate de eventuale riscuri, suferind serioase dezavantaje economice şi sociale. Inexistenţa contractelor individuale de muncă împiedica statul în exercitarea prerogativelor sale fiscale.  În semestrul I 2013, controalele privind depistarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale s-au concretizat în următoarele rezultate:Au fost efectuate un număr de 869 controale ( 90% din numarul total  de controale efectuate) cu tematica identificarea şi combaterea muncii la negru :

55 angajatori depistaţi folosind forţă de muncă fără forme legale de angajare  ;

94 persoane depistate fără forme legale de angajare, din care 20 femei;

800.000 lei amenzi aplicate pentru muncă fără forme legale ( 68%) , din totalul de 1.162.000 lei aplicate .

  Ca urmare a acţiunilor întreprinse de Inspectoratul Teritorial de Muncă IALOMIŢA în cadrul Campaniei privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale în semestrul I 2013,  au fost depistate 14 persoane ce desfăşurau activitate în domeniul fabricării bicicletelor şi a vehiculelor pentru invalizi  , la un angajator , persoană juridică din comuna Moviliţa, judeţul Ialomiţa şi a fost întocmit dosar penal şi înaintat organelor de cercetare.În principal, problemele deficitare reieşite în urma acţiunilor de control efectuate de către inspectorii de muncă, au constat în :

neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă ;

nerespectarea termenului legal de înregistrare a contractelor individuale de muncă la inspectorat;

neintroducerea datelor şi netrasmiterea la inspectorat a programului REVISAL;

    Pentru aceste deficienţe au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate cu termene concrete de realizare, iar acolo unde actul normativ prevede sancţionarea s-au aplicat sancţiuni. În primele 6 luni ale anului  2013 au fost organizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa Campanii locale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în următoarele domenii:

09.01  – 31.01.2013  – notari şi executori judecătoreşti, asistenţă medicală generală ( medici de familie) şi  medici specialişti ;

12.01 – 13.01.2013 –  restaurante şi alte activitaţi şi servicii de alimentaţie publică;

19.01.2013 – comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate , cu vânzare predominantă de produse nealimentare;

02.02.2013 – coafura si alte activităţi de înfrumuseţare;

01.04.2013 – 31.10.2013 – transporturi de mărfuri şi persoane

01.04.2013 – 31.10.2013 – respectarea prevederilor legale referitoare la munca zilierilor.

    În anul 2013 au fost organizate de Inspecţia Muncii Campanii naţionale privind verificarea respectţrii prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă precum şi privind  identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, în activitatea desfăşurată în următoarele domenii :

27.02 – 28.02.2013 – unităţi care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile , confecţii, pielărie şi încălţăminte şi 06 – 07.03.2013 – unitati care au ca obiect de activitate întreţinerea şi repararea autovehiculelor  au fost constatate 142 de neconformităţi  şi au fost dispuse  măsuri pentru remedierea acestora. Au fost sancţionaţi contravenţional un numţr de 13 angajatori, din care  3 angajatori au fost depistaţi că desfăşurau activitate cu 6 persoane fără forme legale de angajare. Numărul sancţiunilor contravenţionale a fost 15 şi valoarea amenzilor aplicate a fost de 68.000 lei.

19-21.03.2013 – fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase – au fost controlaţi un număr de 23 de angajatori cu un  număr de 481, salariaţi  ,  din care 317 femei. S-au aplicat 31 sancţiuni contravenţionale la un număr de 21 angajatori , valoarea totală a  amenzilor fiind  de 41.000  de lei ; au fost depistate 2  persoane care lucrau fără forme legale şi au fost dispuse 65 de măsuri de intrarea în legalitate ;

25 – 26 aprilie 2013 – fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase: au fost controlaţi un număr de 18 de angajatori cu un  număr de 325, salariaţi  ,  din care 235 femei. S-au aplicat 7 sancţiuni contravenţionale la un număr de 4 angajatori , valoarea totală a  amenzilor fiind  de 16.000  de lei ;

11 si 19.06.2013 – constructii : au fost controlaţi un număr de 37 de angajatori cu un  număr de 1819, salariaţi  ,  din care 216 femei. S-au aplicat 17 sancţiuni contravenţionale la un număr de 14 angajatori , valoarea totală a  amenzilor fiind  de 122.500  de lei ; au fost depistate  10  persoane care lucrau fără forme legale şi au fost dispuse 63 de măsuri de intrarea în legalitate

     In ceea ce priveste verificarea modului în care angajatorii respectă  prevederile Codului Muncii- Legea nr.53/2003, modificată şi completată , ale altor acte normative de dreptul muncii , precum şi a clauzelor contractelor colective de muncă,   activitatea de control care a avut ca obiectiv urmărirea respectării de către angajatori a prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii şi au fost efectuate un număr de 962 controale la agenţi economici unde numărul total de  salariaţi a fost de 17.459 , din care 8.114 femei .Au fost sanctionaţi un număr de 326 angajatori,  fiind aplicate 438 sancţiuni , din care 239 amenzi şi 199 avertismente ; valoarea amenzilor aplicate a fost de 1.162.500 lei, valoarea amenzilor încasare a fost de 68.750 lei

      Sancţiunile aplicate în baza prevederilor art.260 alin.1 din Codul Muncii au fost :

conform art. 260 alin. 1 lit. e, au fost amendaţi 55 angajatori pentru primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă; valoarea amenzilor aplicate a fost de 800.000 lei;

conform art. 260 alin. 1 lit. i, au fost amendaţi 5 angajatori pentru nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară; valoarea amenzii aplicate a fost de 7.500 lei;

conform art. 260 alin. 1 lit. k, a fost amendat 1 angajator pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la acordarea indemnizaţiei prevăzute la art.53 alin.1; valoarea amenzii aplicate a fost de 1.500  lei

conform art. 260 alin. 1 lit. j, au fost amendaţi 25 angajator pentru nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal; valoarea  amenzii aplicate a fost de 40.500 lei;

conform art. 260 alin. 1 lit. l, a fost amendat 1 angajator pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte; valoarea amenzii aplicate a fost de 1.500  lei;

conform art. 260 alin. 1 lit. m, au fost amendaţi 11 angajator pentru nerespectarea prevederilor legale privind evidenţierea orelor lucrate; valoarea  amenzilor aplicate a fost de 16.500 lei

     În primele 6 luni ale anului 2013 au fost efectuate controale sub aspectul respectării dispoziţiilor art.129 alin.1si 2 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, la un număr de 79 angajatori şi au fost dispuse măsuri pentru intrarea în legalitate la un număr de 35 de angajatori care nu iniţiaseră negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.

     În anul 2013 un număr de 24 de angajatori care în mod frecvent utilizează muncă de noapte au  informat Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa despre aceasta şi au fost  efectuate controale de noapte la un număr de 23 angajatori , dintre acestia 9 au fost sanctionaţi pentru nerespectarea prevederilor legale privind atât munca de noapte cât şi a altor reglemetări în domeniul relaţiilor de muncă,  valoarea amenzilor fiind de 19.000 lei.

    În perioada aprilie – iunie au fost controlaţi un număr de 9 angajatori care folosesc forţă de munca în regim „zilier”  şi au fost aplicate 10 sancţiuni  contravenţionale ( 8 avertismente şi 2 amenzi) în valoare de 16.000 lei pentru nerespectarea prevederilor privind munca copiilor şi necompletarea registrului conform legii; nu au fost  identificaţi zilieri desfăşurând activitate fără a fi înregistraţi în registru.

     Pentru neconformitatile constate în domeniul relaţiilor de muncă numărul măsurilor dispuse a fost de 2413.

     Au fost sanctionaţi contravenţional un număr de 3 angajatori pentru neîndeplinirea la termenele stabilite  a măsurilor dispuse,  cu 2 avertismente şi 1 amenda în valoare de 10.000 lei.  

       În luna iunie 2013 a fost efectuat un control la un angajator din Fetesti privind detaşarea lucrătorilor români în ITALIA; s-au constatat următoarele:

nu exista dovada comunicării informaţiilor prevăzute de art.18 alin.(1) din Legea 53/2003 republicată – Codul Muncii, iar în conţinutul contractelor individuale de muncă nu se regăsesc informaţiile prevăzute la art.18 alin.(1) lit.a), b) si c) din Legea 53/2003 republicată –Codul Muncii;

salariile stabilite prin  contractele individuale de muncă sunt la nivelul salariului minim pe economie din Romania dar pentru activitatea prestată  în Italia au fost achitate sume de bani neconstituite în acte contabile ; nu există evidenţă privind stabilirea şi acordarea diunei externe. 

nu a solicitat eliberarea documentul portabil A1 de la Casa Naţională de Pensii şi Asigurări Sociale

   Au fost dispuse măsuri pentru intrarea în legalitate.

        Numărul angajatorilor controlati  sub aspectul respectarii prevederilor legale privind registrul general de evidenta a salariatilor a fost de 874 ( 91% din totatul de controale efectuate) fiind  sancţionaţi un număr de 211 cu 257 sancţiuni, din care 124 avertismente şi 133 amenzi în valoare de 211.900 lei fiind dispuse 469 măsuri de intrarea în legalitate.

       În primele 6 luni ale  anului 2013 au fost depuse la Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa un număr de 128  petiţii  de la persoane fizice  prin care sunt semnalate aspecte  cu privire la nerespectarea de către angajatori a drepturilor derivate din calitatea de angajat: drepturi salariale neacordate, încetare contracte individuale de muncă, muncă fără forme legale, încadrare în funcţie, ore suplimentare. Pentru rezolvarea sesizărilor s-au efecuat controlale  fiind soluţionate până la 30 iunie 2013 un număr de  116  iar 12  fiind în curs de rezolvare.

 


Distribuie articolul:

One thought on “ITM Ialomiţa raportează c-a făcut…ast(e)a!

  1. nu cred ca au verificat ,activitatile de infrumusetare stau bine mersi fara forme legale prin slobozia,tandarei,fetesti ,……coruptie,coruptie si iar coruptie,controleaza vreo 2 sa aiba activitate iar pilosii ,scapa necontrolati pana peste un an ,iar amaratii de muncitori se tot intreaba cand ne-o face sefu carte de munca….

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *