ISU Ialomiţa scoate la concurs 10 posturi de şofer autospeciale

Distribuie articolul:

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Catargiu” al judeţului Ialomița, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Lacului, nr. 23, județul Ialomița, scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de Conducător auto (autospeciale):

  1. Serviciul Logistic – Tehnic – Grupa transport: 3 posturi;
  2. Detașamentul de Pompieri ”Slt. Gabriel Boitan” Slobozia – Garda de intervenție Slobozia: 4 posturi;
  3. Stația de Pompieri Țăndărei: 1 post;
  4. Stația de Pompieri Fetești: 2 posturi.

Criteriu specific de recrutare stabilit conform prevederilor art. 12 din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016: Candidaţii nu trebuie să depăşească vârsta de 35 de ani împliniţi în anul în curs.

Probele de concurs:

Susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului;

Ţinând seama de specificul atribuţiilor posturilor scoase la concurs, testul scris va fi precedat de susţinerea unei probe, cu relevanţă directă pentru performanţa pe post, cu caracter eliminatoriu şi anume de o probă practică, ce se va desfăşura în condiţiile stabilite prin Normele privind modul de organizare a probei practice.

Probele concursului vor fi înregistrate audio şi video.

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul unităţii şi prin postare pe pagina de internet a inspectoratului, conform graficului de desfăşurare.

Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Catargiu” al județului Ialomița, împreună cu CV-ul, copia actului de identitate și declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare se transmit SCANAT la adresa de e-mail cariera@isujialomita.eu, preferabil în format PDF (atașamentele trebuie să nu depășească dimensiunea de 20 Mb.), până în data de 13.07.2022 (inclusiv), ora 14.00.

Candidaţii care depun cererile de înscriere la concurs, copia actului de identitate, CV-ul și declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare la adresa de e-mail: cariera@isujialomita.eu, în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de confirmare a înscrierii prin care li se va comunica un cod unic de identificare în baza căruia se pot identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la rezultatele etapelor concursului.

Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi transmise în format SCANAT, în volum complet, preferabil în format PDF (atașamentele trebuie să nu depășească dimensiunea de 20 Mb.), la adresa de e-mail cariera@isujialomita.eu, până în data de 21.07.2022 (inclusiv), ora 14.00.

Prin depunerea cererilor de înscriere, candidații iau la cunoștință despre faptul că aprobarea înscrierii la concurs nu induce în mod obligatoriu participarea la concurs, aceasta fiind aprobată numai după verificarea îndeplinirii tuturor condițiilor stabilite.

Alte date şi informaţii suplimentare cu privire la organizarea concursului şi depunerea documentelor se mai pot obţine şi în timpul programului normal de lucru la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, 0243/232396, int. 27.131, 27.008 în zilele lucrătoare între orele 09.00-14.00 sau pe pagina de internet a instituției (www.isujialomita.eu).

                         

Compartimentul Informare și Relații Publice

                                                           

contact@isujialomita.eu

Facebook: Inspectoratul pentru Situații de Urgență  al județului Ialomița


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *