De la 1 Mai, cardul de sănătate…

Distribuie articolul:

* Cardul de sănătate va deveni de la 1 Mai 2015 singurul instrument de validare şi decontare a serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază, pentru persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani, a precizat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate într-un comunicat remis presei.

Astfel, în asistenţa medicală primară şi în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate de medicină dentară, utilizarea cardului naţional de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale.
De asemenea, în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, pentru specialităţile clinice cardul va fi utilizat la momentul acordării serviciilor medicale, cu excepţia serviciilor de sănătate conexe actului medical pentru care nu este necesară prezentarea cardului. „În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, pentru specialitatea reabilitare medicală şi acupunctură utilizarea cardului de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale, astfel: pentru consultaţii şi proceduri în cabinet, la momentul acordării, pentru procedurile acordate în baza de tratament prezentarea cardului se face în fiecare zi de tratament/fiecare zi în care se acordă servicii de acupunctură în cadrul curei de tratament”, precizează sursa citată.
În ceea ce priveşte asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, pentru specialităţile paraclinice utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face astfel: pentru analize de laborator, prezentarea cardului de sănătate se face la momentul recoltării probelor în punctele de recoltare proprii ale furnizorilor de investigaţii paraclinice. Pentru serviciile paraclinice de microbiologie – examene de urină şi examene de materii fecale, dacă sunt singurele investigaţii recomandate, cardul se utilizează la momentul depunerii probelor la laborator; dacă aceste analize sunt recomandate împreună cu alte analize de laborator, cardul se utilizează la momentul recoltării analizelor de laborator. Pentru examinările de histopatologie şi citologie care nu se recoltează la furnizorii de investigaţii paraclinice, probele sunt transmise la laborator însoţite de biletele de trimitere, fără a fi necesară prezentarea cardului de sănătate.
CNAS precizează că pentru serviciile medicale paraclinice – investigaţii de radiologie, imagistică medicală, explorări funcţionale şi medicină nucleară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul efectuării investigaţiilor.
Totodată, în asistenţa medicală spitalicească utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face astfel: pentru spitalizarea continuă utilizarea cardului de sănătate se face la internarea şi externarea din spital, cu excepţia următoarelor situaţiilor în care la internare în spital, dacă criteriul la internare este urgenţă medico-chirurgicală, la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital şi la internare, ca şi caz transferat, iar la la externare, pentru situaţiile în care s-a înregistrat decesul asiguratului. „Pentru spitalizarea de zi, prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la fiecare vizită, cu excepţia situaţiilor în care criteriul de internare este urgenţa medico-chirurgicală pentru serviciile acordate în structurile de urgenţă (camera de gardă/UPU/CPU). Pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv îngrijiri paliative la domiciliu, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face în fiecare zi în care se acordă îngrijiri. În asistenţa medicală de reabilitare medicală şi recuperare, în sanatorii şi preventorii cardul se utilizează la internare şi externare”, se arată în comunicatul de presă.
De asemenea, pentru dispozitive medicale este necesară utilizarea cardului de sănătate dacă dispozitivul medical se ridică de către beneficiar de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale. „În situaţia în care ridicarea dispozitivului medical de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se face de către aparţinătorul beneficiarului – membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), împuternicit legal – se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul acestuia. În situaţia în care dispozitivul medical se eliberează prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat prezentarea cardului nu este necesară”, mai precizează reprezentanţii CNAS. Pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, utilizarea cardului naţional de sănătate se face la momentul ridicării medicamentelor din farmacie, dacă acestea se ridică de către beneficiarul prescripţiei, iar în situaţia în care ridicarea medicamentelor de la farmacie se face de către un împuternicit, se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al împuternicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul, dacă împuternicitul nu poate prezenta card.
„Cardul de sănătate este un document personal care nu trebuie înstrăinat. El nu trebuie să rămână niciodată la furnizorul de servicii medicale. Pacientul trebuie să fie conştient de faptul că fiecare utilizare a cardului de sănătate reprezintă autorizarea efectuării unei plăţi din fondul de sănătate pentru un serviciu medical efectuat în numele lui”, a declarat Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS, potrivit comunicatului de presă.
CNAS subliniază că persoanele care din motive religioase sau de conştiinţă refuză utilizarea cardului de sănătate vor solicita la casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află o adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate, care are valabilitate de 3 luni.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *