CJI se întruneşte în şedinţă extraordinară

Distribuie articolul:

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 27.02.2024, ora 11,00, având pe ordinea de zi următoarele:

I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocată de îndată a Consiliului Județean Ialomița din 07.02.2024;

b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 12.02.2024.

 II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

  1. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr.28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 103 din 11.06.2021 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi depline, cu modificările și completările ulterioare;
  3. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 20 din 12.02.2024 privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2024.

 

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *