CJ Ialomiţa oferă finanţări nerambursabile

Distribuie articolul:

ANUNŢ DE PARTICIPARE 

 1. Județul Ialomița cu sediul în municipiul Slobozia, B-dul Chimiei, nr.21, telefon 0243/230200, fax 0243/230250, e-mail cji@cicnet.ro , cjialomita.ro , cod fiscal 4231776.
 2. Reglementǎrile legale privind acordarea de finanțare nerambursabilǎ:
 • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.15 din 12.02.2024 privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2024;
 • Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2024, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.21 din 12.02.2024;
 1. Solicitanții pot fi: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii, cu domiciliul sau sediul social/filială în judeţul Ialomiţa care depune o propunere de proiect cu relevanţă şi aplicabilitate în judeţul Ialomiţa, solicitând finanţare pentru una sau mai multe acţiuni/activităţi din cadrul proiectului.
 2. Finanțarea solicitată Consiliului Județean Ialomița pentru susținerea proiectului sau a unei/unor activități, din cadrul acestuia nu trebuie să depășească 30% din valoarea alocată domeniului în care se încadrează propunerea, iar contribuția solicitantului pentru cheltuielile presupuse de realizare a proiectului vor fi în procent de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.
 3. Bugetul programului: bugetul alocat programului a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.15/12.02.2024 privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2024.

 Suma de 1 000 000 lei, aprobată pentru anul 2024, este repartizată conform Programului anual al finanțărilor nerambursabile, pe următoarele domenii:

 • Sănătate și educație antidrog:  100 000  lei
 • Educație: 100 000  lei
 • Cultură, culte și religie:  200 000  lei
 • Protecția mediului: 100 000  lei
 • Sport: 400 000  lei
 • Promovarea turistică a județului Ialomița: 100 000  lei
 1. Durata programului: anul 2024, până pe 29.11.2024.
 2. Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Ialomița este 28.03.2024, ora 16.00, la registratura autorității finanțatoare.
 3. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în  perioada 04.2024 – 19.04.2024, cu posibilitatea de prelungire.  
 4. Solicitarea finanțǎrii nerambursabile: documentația de solicitare a finanțǎrii nerambursabile, constȃnd ȋn Ghidul Solicitantului și Cererea de finanțare poate fi descǎrcatǎ de pe site-ul: http://cjialomita.ro , cjialomita.ro
 5. Relații suplimentare se pot obține la nr de tel: 0730070160, interior: 230.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a nr. 33 din 20 februarie 2024, conform Legii nr. 350/2005, art. 16.


Distribuie articolul:

One thought on “CJ Ialomiţa oferă finanţări nerambursabile

 1. Va felicitam pentru deschiderea acestui program de finantare nerambursabila, care demonstreaza implicarea si sprijinul Consiliului Judetean Ialomita in dezvoltarea comunitatii locale. Este o oportunitate excelenta pentru persoanele fizice si juridice fara scop patrimonial sa obtina fonduri pentru proiecte si activitati de interes general. Felicitari si pentru transparenta si echitatea procesului de selectie si evaluare a proiectelor. Suntem increzatori ca acest program va avea un impact pozitiv semnificativ asupra judetului Ialomita si ne bucuram sa participam la el. Multumim pentru toate informatiile oferite, iar pentru eventuale intrebari suplimentare suntem disponibili la numarul de telefon mentionat. Succes tuturor participantilor!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *