CJ Ialomiţa se convoacă în data de 28 septembrie în sala Europa

Distribuie articolul:

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 28.09.2022, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 29.07.2022;

b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 30.08.2022;

c) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 08.09.2022.

 

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
 2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 90/26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
 4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 223 din 25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de finanțare pentru achiziționarea unui complex radiologic destinat Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic din Raionul Nisporeni, Republica Moldova;
 6.    proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022 ;
 7.  proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2022;
 8. proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2022;
 9. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea Gradului de Securitate la Incendiu și Asigurarea Creșterea Gradului de Securitate la Incendiu și Asigurarea Utilităților pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia”;
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici rezultați pentru obiectivul mixt de investiţii „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă”;
 11. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico –economici, faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213 A”;
 12. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 108/11.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean, cu modificările și completările ulterioare;
 13. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 80/27.04.2021 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările ulterioare;
 14. proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa;
 15. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.101/28.05.2021 privind asocierea Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy, cu modificările și completările ulterioare;
 16. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotătârii Consiliului Județean Ialomița nr.102/28.05.2021 privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții de interes județean finanțate prin program, cu modificările și completările ulterioare;
 17. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2022 – 2023;
 18. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2022- 2023;
 19. proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 101 cuprins între km 43+642,77 – km 51+048,36 situat pe raza U.A.T. Comuna Dridu, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dridu;
 20. proiect de hotărâre privind transmiterea unor tronsoane de drum județean din DJ 203B cuprinse între km 0+011 – km 0+198 și km 0+220 – km 1+127 situate pe raza U.A.T. Comuna Manasia, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia;
 21. proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 201 cuprins între km 80+035 – km 83+035 situat pe raza U.A.T. Comuna Mărculești, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mărculești;
 22. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 92 din 28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, cu modificările și completările ulterioare.

 

III. Diverse

 Ședința este publică.

 

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *