CJ Ialomiţa se convoacă în data de 26 iunie

Distribuie articolul:

C O M U N I C A T

            CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 26.06.2024, ora 14,00 în Sala de ședințe a Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 29.05.2024

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița;
 2. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa;
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița;
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
 6. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Județean Ialomița;
 7. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 317 din 21.12.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomița instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
 8. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2024 ;
 9. proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa ;
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor din judeţul Ialomiţa, pentru anul 2024;
 11. proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2024 / sezonul competițional 2024-2025, și încheierea contractelor de finanțare;
 12. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și a grilei de salarizare pentru proiectul ,,Fotbalul unește toți ialomițenii ”anul VI al Asociației Fotbal Club UNIREA 04 pentru sezonul competițional 2024-2025, perioada 01.07.2024 – 31.12.2024;
 13. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și a grilei de salarizare pentru proiectul ,,Promovarea fotbalului ialomițean în mediul rural 5” al Asociației Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja pentru sezonul competițional 2024-2025, perioada 01.07.2024 – 31.12.2024;
 14. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru proiectul ,, Promovarea sportului și a imaginii județului Ialomița la nivel național și internațional prin organizarea turneului profesionist de tenis ”Naparis Trophy” ITF W 50K și Campionatelor Naționale Individuale de tenis ”Seniori și Senioare Diami Trophy” Slobozia” al Asociației Club Sportiv Satori Art pentru sezonul competițional 2024-2025, anul 2024, perioada 01.07.2024 – 31.12.2024;
 15. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru proiectul ,,Fotbalul amator, componentă vitală a fotbalului jucat în România și fundația pentru traiectoria dezvoltării unui jucător” al Asociației Județene de Fotbal Ialomița pentru sezonul competițional 2024-2025, perioada 01.07.2024 – 31.12.2024;
 16. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru proiectul ,,Promovarea șahului ialomițean la nivel național și internațional” al Asociației Club Sportiv Viitorul Urziceni pentru sezonul competițional 2024-2025, anul 2024, perioada 01.07.2024 – 31.12.2024;
 17. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Comunei Dridu pentru trecerea unui bun imobil, teren în suprafață totală de 63.579 mp, aflat în domeniul public al acesteia, în domeniul public al Județului Ialomița;
 18. proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Municipiului Slobozia a două terenuri situate în Slobozia, strada Mihail Sadoveanu și darea acestora în administrarea Muzeului Național al Agriculturii;
 19. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ”Construire hală metalică pentru depozitare” al Muzeului Național al Agriculturii;
 20. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Construire hală metalică pentru depozitare” al Muzeului Național al Agriculturii ;
 21. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor  tehnico-economici, actualizați,  faza  PT , pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare și Dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia”;
 22. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici actualizați, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Centrul pentru persoane vârstnice – Movila” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
 23. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență Slobozia la realizarea proiectului „Modernizarea infrastructurii Spitalului Județean de Urgență Slobozia cu echipamente pentru diagnosticarea și tratarea cancerului” finanțat prin Apelul de proiecte ”Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare de interes regional/județean care diagnostichează și tratează cancer în cadrul Programului Sănătate 2021 – 2027” și a cheltuielilor legate de proiect;
 24. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență Slobozia la realizarea proiectului „Dotarea laboratorului de microbiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” finanțat prin Apelul de proiecte „Investiții de infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice” și a cheltuielilor legate de proiect;
 25. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență Ialomița la proiectul „Modernizarea Laboratorului de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Ialomița” și a cheltuielilor legate de proiect;
 26. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Fetești în vederea finanțării în comun a cheltuielilor pentru organizarea evenimentului ,,Festivalul Tradițiilor Pescărești – Ialomița”, Ediția a II-a, în municipiul Fetești;
 27. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 80/27.04.2021 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările ulterioare;
 28. proiect de hotărâre pentru aprobarea Componentei Integrale a Planului de selecție pentru desemnarea a trei membri în Consiliul de Administrație al Societății Infrastructură Drumuri  și Poduri SA;
 29. proiect de hotărâre privind aprobarea ”Monografiei economico – militare a județului Ialomița”.

III. Diverse

Ședința este publică.

 

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *