Cât costă salubritatea şi în municipiul Feteşti

Distribuie articolul:

primar fetesti catrinoiu2* Taxa specială de salubrizare se datorează anual, cu termen de plată în două rate egale, respectiv 31 martie şi 30 septembrie.

Ca şi în alte localităţi ale judeţului Ialomiţa, începând cu data de 01.01.2015, şi în municipiul Feteşti a fost aprobată instituirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport, depozitare şi neutralizare a deşeurilor menajere şi asimilabile acestora, pentru toate persoanele fizice care au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Feteşti şi nu au încheiat contract cu operatorul serviciului de salubritate, direct sau prin asociaţiile de proprietari.
Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de persoane:
a) veteranii de război, văduvele de război, văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;
b) persoanele fizice prevăzute la art.1 şi 5 din Decretul-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate.
Persoanele fizice prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre sunt obligate la plata taxei în funcţie de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenţi la adresa respectivă.
Operatorul serviciului de salubritate din Municipiul Feteşti împreună cu Serviciul Impozite şi Taxe vor asigura evidenţa la zi a tuturor utilizatorilor fără contracte de prestări servicii în vederea impunerii ulterioare a taxei de salubritate.
Poliţia Locală a Municipiului Feteşti şi Direcţia de Administrare a FETESTI taxa gunoiDomeniului Public Feteşti vor efectua verificări în ceea ce priveşte existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoanele fizice, potrivit legii şi oferă sprijin Serviciului Impozite şi Taxe prin furnizarea de informaţii utile în vederea actualizării bazei de date ce vizează serviciul municipal de salubritate. Cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 6,00 lei/lună cu TVA, pentru fiecare persoană fizică în parte. Calculul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubritate se face de Serviciul Impozite şi Taxe, pe baza evidenţelor ţinute la zi, împreună cu operatorul serviciului de salubritate.
În situaţia în care ulterior impunerii, cetăţenii încheie contracte cu operatorul de salubritate, aceştia nu mai datorează taxa specială de salubritate, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a încheiat contractul.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.