Ajutoarele sociale, acordate cu parcimonie!

Distribuie articolul:

Beneficiarii de ajutor social care deţin clădiri şi alte bunuri mobile cu potenţial de valorificare, respectiv aflate în stare de funcţionare, precum şi suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 de euro pentru familie, vor fi excluşi de pe lista beneficiarilor, potrivit unui proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Pentru determinarea sumelor menţionate, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pune la dispoziţia primarilor procedura de calcul necesară pentru stabilirea valorii de producţie. „În situaţia în care unul sau mai multe bunuri prevăzute, aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de ajutor social este dat în închiriere/arendă/concesiune sau altă formă legală de înstrăinare a bunurilor, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune etc., iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea de înstrăinare a bunului”, se menţionează în proiectul de act normativ.
Dispoziţia primarului de acordare a dreptului la ajutor social, însoţită de copia cererii de acordare a ajutorului social şi a declaraţiei pe propria răspundere, certificată de primar, precum şi de copia fişei de calcul, se transmite pe bază de borderou la Agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, teritoriale. Primarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale documentele prevăzute precum şi situaţia centralizatoare privind titularii ajutorului social şi sumele de plată, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *