Ajutoarele sociale, acordate cu parcimonie!

Beneficiarii de ajutor social care deţin clădiri şi alte bunuri mobile cu potenţial de valorificare, respectiv…