Tupeu sau ce? Funcţionarii din Prefectură – GREVĂ pentru salarii

Distribuie articolul:

Deşi salariile lor sunt foarte greu de vizualizat, pe site-ul Prefecturii existând doar indicaţia de a vizita alt site, acolo unde, dacă nu ştii numele TUTUROR angajaţilor, nu-l poţi vedea decât pe cel al prefectului, hoardele de funcţionari publici şi personal contractual din instituţiile prefectului din țară, inclusiv angajații Instituției Prefectului-judeţul Ialomița au declarat grevă generală în data de 10 aprilie 2023. Acţiunea a fost anunţată ca urmând a fi săvârşită la nivel național, cu participarea a 1800 salariaţi, prin încetarea colectivă şi voluntară a lucrului la sediul Instituţiei Prefectului.

Dintr-un COMUNICAT DE PRESĂ am reţinut pentru cei interesaţi, că pe durata grevei, activitatea din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ialomița a fost suspendată, cu excepția activităților desfășurate de către Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor și Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

JELANIA LOR! 

„ Instituția Prefectului, definită prin Constituția României ca fiind “reprezentantul Guvernului pe plan local”, a ajuns în ultimii trei ani, din cauza neaplicării legilor salarizării, în situația bizară de a fi cea mai prost salarizată instituție din administrația publică. În acest context, am ajuns ”Cenușăreasa” administrației publice și solicităm să fim reașezați în locul, rolul și importanța ce ni se cuvin, principala noastră revendicare fiind modificarea imediată a Ordonanței de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ și modificarea Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ şi pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – PL-x nr. 285/2022 este blocat la Camera Deputaților – Comisia pentru muncă şi protecţie socială din luna iunie 2022!!!

În prezent, un angajat al Instituţiei Prefectului are un salariu mult mai mic decât un angajat din consiliul judeţean, primării şi servicii publice deconcentrate. Considerăm că salarizarea personalului din instituțiile prefectului trebuie să fie la nivelul funcțiilor publice de stat, având în vedere că reprezentantul Guvernului în teritoriu este un organ de control al activității autorităților publice locale și de conducere a serviciilor publice deconcentrate.

Cu toate că angajații din instituțiile prefectului îndrumă, coordonează, verifică și monitorizează activitatea autorităților administrației publice locale și a serviciilor publice deconcentrate s-a ajuns  la situația nefirească în care salariații din aparatul de specialitate al prefectului au un salariu considerabil mai mic față de angajații consiliilor județene, primăriilor sau din servicii publice deconcentrate. Nivelul de salarizare din instituțiile prefectului nu reflectă principiile esențiale care au stat la baza legii salarizării, care precizează că salarizarea se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, importanța activităţii şi principiul ierarhizării.

Diversitatea și importanța sarcinilor pe care le îndeplinesc funcționarii din cadrul instituțiilor prefectului sunt poate mai puțin cunoscute publicului larg: managementul situațiilor de urgență la nivelul județului (alunecări de teren, inundații, secetă, pestă porcină africană, Virusul SarS-CoV-2, etc), verificarea legalității actelor autorităților administrației publice locale (peste 31.000 acte administrative anual la nivelul județului Ialomița), apostilarea documentelor, problematica fondului funciar, monitorizarea activității Serviciilor Publice Deconcentrate, gestionarea problemelor legate de minorități, incluziune socială, siguranța elevilor și a personalului didactic în unitățile de învățământ, gestionarea derulării Programelor Operaționale de Ajutorare a Persoanelor Dezavantajate (POAD), monitorizarea programelor guvernamentale și politicilor naționale la nivelul județului, organizarea evenimentelor și manifestărilor publice locale, organizarea și desfășurarea alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale, evidențiază complexitatea și importanța activităților derulate. Aceste domenii sunt esențiale și vitale administrației publice.

Faptul că suntem puțini, aproximativ 1.800 de angajați la nivel de țară, pentru politicieni reprezentând „o masă neglijabilă”, i-a făcut pe guvernanți și parlamentari să ne ignore atâția ani,însă avem capacitatea să ne mobilizăm, dacă revendicările noastre nu vor fi satisfăcute, inclusiv prin boicotarea organizării alegerilor din anul 2024.

Posibil așa, decidenții vor conștientiza că munca noastră este importantă și trebuie recompensată pe măsură” se plâng liderii Sindicatului care apără interesele funcţionarilor.

 

 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *