Sinteză informare inspecţie SEVESO

Distribuie articolul:

În data de 22.11.2018, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa, Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Ialomiţa şi Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa – Secretariatul de risc, a efectuat o inspecţie planificată SEVESO la EXPUR S.A., cu sediul în Slobozia, şoseaua Amara, numărul 3, judeţul Ialomiţa. EXPUR S.A. produce uleiuri vegetale brute, rafinate şi biodiesel.

Inspecţia a urmărit verificarea respectării Legii 59/ 2016 în ceea ce priveşte responsabilităţile operatorului privind asigurarea măsurilor de prevenire a producerii unui accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cantităţile maxime de stocare şi cele existente ale substanţelor periculoase deţinute conform anexei nr. 1 din L 59/ 2016, precum şi activităţi specifice noi care intra sub incidenţa legii.

Obligaţiile ce revin operatorilor economici prevăzute la art. 6 din Legea 59/ 2016 sunt:

  • Verificarea întocmirii procedurii de notificare a unei activităţi care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase conform anexelor nr. 1 şi nr. 1.1. din O.M.A.P.A.M. nr. 1084/2003;
  • Verificarea întocmirii procedurii de notificare a unui accident major conform anexelor nr. 2 şi nr. 2.1. din O.M.A.P.A.M. nr. 1084/2003;
  • Verificarea datelor privind substanţele periculoase deţinute (sursa de risc): denumirea substanţelor folosite/ cantitatea maximă de stocare/ cantitatea existentă în unitate/ locurile de depozitare/ modul de operare;
  • Verificarea sistemului de management al securităţii şi a sistemului tehnologic, conform Chestionarului de verificare întocmit în baza O.M.M.G.A. nr. 1299/2005, cap. V 2.1 şi V 2.2.;

Controlul a constat atât în verificarea pe teren, cât şi a documentelor, rapoartelor şi altor înregistrări întocmite la nivelul instalaţiilor. În timpul verificărilor efectuate de echipa de control, s-a constatat că modul de organizare şi operare la nivelul instalaţiilor nu sunt de natură să induca nici un fel de pericol asupra echipamentelor, din punct de vedere al securităţii sau protecţiei mediului.

Pe parcursul inspectiei, nu s-au identificat neconformităţi iar constatarile din teren nu sunt în măsură să pericliteze siguranţa obiectivului propriu şi a obiectivelor învecinate. Toate constatările sunt cuprinse în planul de măsuri transmis autorităţilor.

Conducerea EXPUR S.A.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *