Proiecte ce urmează a fi aprobate de către Consiliul Judeţean Ialomiţa

Distribuie articolul:

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 15.12.2022, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 25.11.2022.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6/25.01.2022 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ- teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023 – 2025, cu modificările și completările ulterioare;

3. proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competența Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2023;

4. proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi-Târg, județul Ialomița, pentru anul 2023;

6. proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2023;

7. proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obținută de pe pajişte, pentru anul 2023;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici rezultați în urma documentației faza Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia”;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.96 din 28.05.2021 pentru aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică sala de spectacole ”Europa”, foaier și centrul de informații pentru cetățeni”;

11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 170 din 30.08.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2022 – 2023;

12. proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al Municipiului Urziceni a terenului în suprafață de 106 mp situat în Urziceni, str. Teilor, nr.2;

13. proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al Municipiului Slobozia a bunului imobil „Centrul de Îngrijire de Zi”, situat în Municipiul Slobozia, str. Nordului nr.2 și a terenului aferent;

14. proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 101B cuprins între km 51+321 – km 51+862 situat pe raza U.A.T. Comuna Rădulești, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Rădulești.

III. Diverse

Ședința este publică.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *