Primăria Slobozia bagă alte 30 de MILIARDE lei vechi în Staţia de Epurare

Distribuie articolul:

* Operatorul URBAN S.A. îşi măreşte, astfel, capacitatea de producţie şi de exploatare.

Staţia de Epurare a Municipiului (căci ea nu aparţine URBAN, această firmă doar o exploatează!) este una MECANICĂ.

Potrivit înscrisurilor, ea „a fost extinsă în anul 1992, cu o nouă linie, linia veche aflându-se, la această dată, în conservare. Între anii 2008 – 2011 au fost executate lucrări de reabilitare a Staţiei de epurare, pe treapta mecanică şi au fost întreprinse lucrări de reabilitare (?) şi punere în funcţiune a treptei biologice.”

Pentru cei care nu au aflat, facem precizarea că Treapta BIOLOGICĂ are rolul de a reduce poluanţii, cu ajutorul NĂMOLULUI ACTIV cu bacterii care în prezenţa oxigenului consumă substanţă organică, substanţe pe bază de azot şi fosfor care sunt predominante în apale menajere…

        Ce are, ce NU are. MOTIVE pentru alte dotări…

Potrivit documentaţiei care însoţeşte Expunerea de motive a primarului Dragoş Soare, în baza căreia se vor cheltui alte sume de bani publici, acolo, la Staţia de Epurare au fost instalate 6 noi stăvilare, trei noi grătare cu o lumina de trecere de 20 mm, instalaţie de preluare a reziduurilor colectate de grătare cu un transportator care preia reziduurile din cele trei grătare şi le transportă într-un container pentru depozitare în vederea preluării de firma colectoare de gunoi. Există un deznisipator-separator grăsimi – cuplat cu separator de grăsimi aerat. Pentru eliminarea nisipului şi a grăsimilor există două canale de deznisipare – degresare, care au o capacitate de tratare de 2.400 m3 /h. Cele doua canale sunt prevazute cu un pod mobil echipat cu două pompe centrifuge cu rotor deplasat pentru a extrage nisipul acumulat pe fundul canalelor deznisipatorului, precum şi cu racloare de suprafaţă, pentru colectarea şi extracţia grăsimilor din canale. Aerarea canalelor de deznisipare-degresare se face prin intermediul unei instalatii alcătuite din suflante, conducta de refulare şi reţea de distribuţie pe care sunt montati difuzorii de aer cu bule fine.

Reziduurile colectate (nisipul, grăsimile) sunt prelucrate prin intermediul unui spălator-clasificator de nisip şi unui concentrator de grăsimi cu palete, ambele echipamente fiind cu funcţionare automată.

Reactorul biologic/Bazin de nămol activat este campus din două linii tehnologice independente, care funcţionează în paralel. Pentru menţinerea unui amestec omogen şi pentru a evita depunerile, sunt instalate câte 3 (trei) mixere submersibile. Pe fiecare linie a reactorului se face o recirculare interioară print conducte pozate pe fundul bazinelor prin intermediul a două pompe axiale.

În incinta staţiei de epurare exista două decantoare secundare circulare, însa în prezent este utilizat doar unul în schema de epurare a apei. Decantorul primar radial de pe treapta mecanică NU este in functiune (se afla in conservare), motiv pentru care nu se va face o prezentare a liniei narnolului pe treapta mecanica a statiei de epurare.

Pentru pomparea namolului în exces din BNA, s-au instalat două pompe centrifuge, situate în aceeaşi incintă cu pompele pentru recircularea nămolului. Nămolurile secundare, deja stabilizate în reactoarele biologice, sunt trimise într-un bazin de omogenizare. Aceasta camera de amestec a nămolului secundar asigură o perioadă de staţionare de minim 15 minute, şi menţine un grad potrivit de amestec datorită instalării în interiorul acesteia a unui agitator submersibil. Odată amestecate, nămolurile sunt trimise către o instalaţie de îngroşare. Este vorba de un bazin cilindric, dotat cu un pod diametral cu actionare centrală, din care nămolul este evacuat în „paturile” de uscare a nămolului.

Staţia de deshidratare NU este funcţională.

Au fost instalate un numar de două pompe centrifuge de deshidratare, cu operare de 6 zile pe săptămână şi 8 ore pe zi.

Ce se propune …!

Potrivit specialiştilor chemaţi să facă un Studiu şi să propună măsuri/investiţii „ în prezent echipamentele utilizate, în cadrul celor două linii biologice de epurare, sunt învechite şi energofage. Datorită acestui aspect costurile de exploatare a staţiei de epurare sunt foarte ridicate ceea ce face pentru operator dificilă păstrarea, pentru beneficiarii finali, a unor tarife la un grad de suportabilitate acceptabil. De asemenea, staţia de epurare este amplasată într-o zonă destul de tranzitată, iar datorită procestului de epurare cu randament scăzut, mirosurile sunt degajate şi în afara incintei aducând importante prejudicii zonei. Situaţia aceasta generează un puternic impact negativ asupra condiţiilor de viaţă ale comunităţii.”

Scenariu recomandat

S-a ales soluţia tehnică de îmbunătăţire a treptei aerobe a liniei biologice de epurare şi introducerea unui suport artificial mobil (Treapta aeroba cu tehnologie SAM cu aerare intensiva), în vederea creşterii unei populaţii mari de microorganisme în aceasta. Treapta aerobă rezultată în linia tehnologică se caracterizeaza printr-o tehnologie simpla, dar modernă şi de eficienţă ridicată. Folosirea de utilaje si echipamente performante este obligatorie în vederea realizării eficienţelor de epurare dorite. Astfel, solutia tehnologica propusă cuprinde instalaţii performante, ce implică consum energetic redus, operatiuni de exploatare simple prin aplicarea unei automatizări specifice procesului tehnologic. Din analiza alternativelor prezentate anterior, proiectantul va aplica soluţia propusă în Scenariul cu Varianta medie deoarece: costurile Variantei Medii sunt de 2.677.088,03 LEI fără TVA (investiţie de bază, ATENŢIE!).

Costurile operaţionale sunt mult mai mici (consum de energie, suprafaţă ocupată mai mică, prezintă posibilitatea preluarii debitelor din această fază a proiectului, prezinta posibilitatea extinderii acesteia, etc.), iar durata de amortizare a investitiei este la jumatate.

Varianta Medie – implică realizarea următoarelor investiţii:  Modificarea liniei biologice a staţiei de epurare şi realizarea în interiorul acesteia a unei zone aerobe aerată printr-un sistem de aerare din conducte din inox; zona delimitată prin pereţi despărţitori verticali; instalarea unui grup de trei suflante într-o incintă aplasată în exteriorul liniei biologice; introducerea în zona anoxică a unei cantităţi de aprox 300 mc suport artificial mobil pentru dezvoltarea unei populaţii de microorganisme în întreaga suprafaţă a treptei aerobe; realizarea unui container tehnologic pentru amplasare suflante şi tablou electric instalat pe o platforma betonată şi realizarea traseelor între suflante şi sistemul de aerare cu conducte din inox.

Durata de realizare a proiectului pe faze de lucru va fi de 6 luni, după cum urmează: Proiectul Tehnic+ Documentaţie pentru obţinerea autorizaţiilor + Licitaţie, aprox două luni. Realizarea investiţiei – aprox. trei luni. Recepţia finală şi verificarea lucrărilor – aprox. o lună.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *