Prefectura Ialomiţa a raportat că a făcut, că a realizat, că salariaţii au meritat…!

Distribuie articolul:

  • La sfârşitul săptămânii trecute, prefectul Gigi PETRE i-a convocat în sala de festivităţi a Centrului Cultural „Ionel Perlea” pe şefii instituţiilor statului, cele subordonate Prefecturii, şi aşa-numitele „deconcentrate”.

Plină de directori, şi de consilieri, în prezenţa „aleşilor” locali, dar şi a omologului său dintr-un judeţ limitrof, respectiv Prahova (o fi contând şi că acolo-s şefii Finanţelor Ialomiţa, dar şi alte instituţii „mumă” de care depind instituţii din judeţul nostru!), după intonarea Imnului de Stat, n-a trecut mult şi sala a fost imediat învăluită de-un aer de plictiseală vădit vizibilă pe feţele participanţilor. Şi asta, nu numai din cauză că domnul prefect a citit Raportul privind activitatea desfăşurată de domnia-sa, de doamna subprefect Toniţa Manea, dar – mai ales! – de cei 40 de salariaţi câţi îşi încasează lefurile „după buget” prestând în această instituţie.

Numărul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, membre în Colegiul Prefectural, este de 40.

Aşadar, 40 de instituţii pline de birocraţi cărora, lunar, le sunt plătite salarii pentru ce muncă, prea puţin(i) ştim! Din motive pe care, cel mai probabil, doar domnul Prefect le cunoaşte, în cadrul ședințelor de lucru ale Colegiului Prefectural s-au prezentat rapoarte de activitate nu de către şefii tuturor instituţiilor, ci doar de către 21 de servicii publice deconGigi Petre raportcentrate aflate în ograda prea multor ministere şi alte „Organe” ce-şi fac veacul la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale….

Alea, altele, de-ALDE, nu chiar toate! 

După ce am ascultat cu atenţie ceea ce a glăsuit prefectul Gigi Petre, după ce am şi citit – tot cu matre atenţie! – Raportul în forma lui scrisă pe 68 de pagini, şi postată pe site-ul Instituţiei Prefectului, am reţinut pentru informarea cetăţenior că la nivelul Prefecturii Ialomiţa      s-a elaborat deja fișa de proiect cu titlul: „ Creșterea eficienței energetice a Palatului administrativ al județului Ialomița”, proiect care urmează a fi implementat în perioada 2018–2020, în cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/b/SUERD/1, în valoare de 6.500.000 lei, adică 65 de MILIARDE de lei vechi.  Fiindcă printre atribuţiunile Prefectului şia  echipei sale intră şi activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative şi a modului de aplicare a actelor normative în acţiuni planificate, în Raport au fost, desigur, precizate şi concluziile desprinse în urma acţiunilor de control. Şi îndrumare, vrem să credem!

Iată, aşadar, ce-a zis Prefectul Gigi Petre cu privire la acest aspect ! „În urma controalelor directe asupra modului de respectare a legii şi a procedurilor de adoptare a actelor administrative, principalele deficienţe constatate sunt următoarele:

– Primarii nu întocmesc anual rapoartele obligatorii prevăzute de lege – neîndeplinirea acestei obligaţii legale constituie contravenţie;

– Cimitirile, domeniu public al localităţii conform anexei la Legea nr.213/1998, sunt administrate discreţionar de preoţi fără a exista acte de administrare adoptate de consiliul local..

– În foarte multe situaţii se alocă fonduri din bugetele locale pentru unităţile de cult cu nerespectarea prevederilor legale şi nu se justifică legal folosirea fondurilor alocate, aspecte ce ţin de legalitatea actelor administrative adoptate şi de exercitarea unui control concret din partea curţii de conturi asupra modului de utilizare a fondurilor publice;

– Secretarii (JURIŞTII Primăriilor, cei ce dau aviz de legalitate înaintea Prefecturii!), nu completează la zi registrul actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile lcale; Nu se completează registrul de comunicare a actelor către primar şi prefect (în unele situaţii nici nu exista acest registru)

– Nu se face dovada afişării proceselor verbale de şedinţă;

– Nu sunt completate registrele cu declaraţiile de avere şi de interese;

– Nu se justifică legal şi documentat absenţele consilierilor de la şedinţe.”

Ca mai toate instituţiile statului, şi Prefectura are în vedere creşterea gradului de absorbţie a fondurilor externe narambursabile si guvernamentale de către Instituţia Prefectului Judeţul Ialomiţa, autorităţile publice locale şi instituţiile Subprefect doamnapublice din judeţ.

„Punerea în posesie” – eterna dureroasă problemă

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că, de 28 de ani, oficialităţile politico-administrativ-teritoriale se tot chinuie să finalizeze RETROCEDAREA ŞI PUNEREA ÎN POSESIE a proprietăţilor pe care comuniştii le-au confiscat de la cetăţenii acestei ţări, ai acestui judeţ.

Conform declaraţiilor prefectului Gigi Petre, anul trecut au fost emise 110 hotărâri în aplicarea Legilor nr.18/1991 şi nr.1/2000, modificate prin Legea nr. 247/2005 şi 108 de hotărâri pentru TITLU DE PROPRIETATEcorectarea erorilor din titlurile de proprietate;

În anul 2017, pe rolul instanţelor de judecată la nivelul judeţului Ialomiţa, în care Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Ialomiţa a avut calitatea de „parte” au fost înregistrate un număr de 322 dosare civile noi, din care:

– 245 dosare având ca obiect obligaţia de a face (punere în posesie şi emitere titlu de proprietate);

– 7 dosare având ca obiect reconstituire drept de proprietate;

– 12 dosare având ca obiect modificarea unor titluri  de proprietate;

– 33 dosare având ca obiect nulitatea absolută a unor titluri de proprietate;

– 3 dosare având ca obiect partaj judiciar;

În final, dacă mai interesează pe cineva, vă mai spunem şi că potrivit „raportărilor măreţe”, bugetul total alocat pentru desfășurarea ALEGERILOR LOCALE săvârşite în data de 11 iunie 2017 a fost în cuantum de 225.000 lei. La anul vom avea iarăşi alegeri, ştiţi, nu? Cum s-ar zice: „Alţi bani, altă cheltuială…!”. De fapt, România este ţara care o ţine tot într-o alegere, cântec, joc şi voie bună!  Total cereri de eliberare a paşapoartelor primite a crescut de la 8.309 în anul 2012, la 13.753 în anul 2017. Practic, s-a dublat numărul în ultimii 5 ani. Cu alte cuvinte de i-ar întreba cineva pe solicitanţi: Ce-aţi făcut în ultimii cinci ani, negreşit răspunsul lor ar fi: Am plecat din Ţară! Care au putut, fiindcă potrivit aceluiaşi Raport din care tot cităm căci are pentru 411 persoane nu au putut prprefectura-si-isuimi anul trecut Paşaport deoarece le-a fost suspendat de către instanţă dreptul la libera circulaţie…!

Şi fiindcă am constatat că activitatea Instituţiei Prefectului ar putea fi interesantă, mai ales în anumite domenii de activitate, ne propunem să urmărim mai cu atenţie munca angajaţilor acestei instituţii care, la prima vedere, pare că nu face altceva decât să „dea aviz de legalitate” Hotărârilor emise de Consiliile locale ale celor 66 de Unităţi Administrativ Teritoriale (U.A.T) !

IONICA GHINEA


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *