Primăria Urziceni, de-a dreptul filotimă (şi) cu firma MARTPLAST SRL

Distribuie articolul:

Ce suprafaţă de teren intravilan a fost concesionată, închiriată, atribuită prin metode gândite suspect de dezavantajos pentru patriomoniul şi /sau visteria Primăriilor, n-a prea interesat pe „iubiţii conducători” de sorginte postdecembristă. Procedură general-valabil pentru vânzarea terenurilor statului; concesiunea pe bani puţini se transformă în superficie născătoare de-o cumpUrziceni Bazarărare „după tipic”…

Prezentul articol îşi are pornirea în mirarea pricinuită de o Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Urziceni, emisă în ziua de Sf. Ştefan, când multora, obosiţi după petrecerea Crăciunului, le era gândul şi la petrecerea de Revelion. Săvârşită în sfântă zi, HCL nr 184 din 27.12.2017 a statornicit că pentru firma MARTPLAST SRL din Urziceni „se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pentru terenul în suprafaţă de 15.916 mp aparţinând domeniului privat al municipiului, Urziceni, situat în str. Păcii, nr.31, pe care se află construcţii proprietatea SC MARTPLAST S.R.L.  Se aprobă durata superficiei, de la data semnării contractului în formă autentică, pe 49 de ani. Prestaţia datorată de beneficiarul dreptului de superficie este contravaloarea în lei a 0URZICENI Martplast,37 euro/mp/an. La data încheierii contractului de superficie încetează contractul de concesiune nr.7043/ 12.11.1997 .

Aşadar avem de-a face cu un aranjament imobiliar, perfect legal, pus la cale de cei ce au pe mână terenurile municipiului, fie ei edili sau oameni de afaceri. Carevasăzică, peste 1 hectar şi jumătate va intra într-o nouă fază a folosinţei de către beneficiarul care este SC MARTPLAST SRL Urziceni! Când este în intravilan, suprafaţa nu este deloc una mică, susţin cei care au făcut împrumuturi bancare ca să-şi cumpere un petic de pământ sau un spaţiu în care să-şi dezvolte o afacere. Iar aşa-numitul titlu oneros nu-i „acelaşi drac” cu aşa-numitul titlu gratuit, căci ceva-ceva totUrziceni MARTPLAST stampile se plăteşte statului filotim, cică! Că preţul stipulat în Hotărârea Consiliului Local este unul ridicol de mic, nu cred că mai are rost să spun eu .

Nu intrăm astăzi în meandrele dreptului de superficie, care se referă la folosinţa terenului pe care se află construcţia, având aceeaşi durată ca şi existenţa construcţiei. dreptul de superficie se dobândeşte chiar dacă clădirile s-au edificat pe teren fără autorizaţie, dar cu acordul titularului dreptului de proprietate, sens în care incidenţa Legii nr. 50/1991 este lipsită de relevanţă, din moment ce recunoaşterea acestui dezmembrământ al dreptului de proprietate nu este condiţionată în speţă de existenţa unei autorizări a construcţiilor, de care se preocupă Legea nr. 50/1991. Azi doar mai precizăm că în literatura de specialitate, despre contractul de superficie cu titlul oneros, se lasă a înţelege că: „În cazul în care superficia s-a constituit cu titlu oneros, dacă părţile nu au prevăzut alte modalităţi de plată a prestaţiei de către superficiar, titularul dreptului de superficie datorează, sub forma de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piaţa liberă, ţinând seama de natura terenului, de destinaţia construcţiei în cazul în care aceasta există, de zona în care se afla terenul, precum şi de orice alte criterii de determinare a Urziceni TEREN patroncontravalorii folosinţei…”. În cazul acestui aranjament public-privat, după cum se poate observa în HCL 184 emisă de către consilierii locali strânşi în şedinţa desfăşurată în data de 27.12.2017, se precizrează o sumă de bani, valoare fixă în euro plătibilă pe an. Cârcotaşii se pot întreba, desigur, în ce măsură se (mai) poate modifica această sumă dacă în timp, valoarea terenului creşte foarte mult sau de ce nu, moneda Euro se devalorizează atât de mult încât disproporţia dintre cele două prestaţii ar fi mare? Căci, e greu de crezut că se poate modifica acest contract, în dezavantajul patronului …!

IONICA GHINEA


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *