Deşi recent reduse, sunt prea multe instituţii, domnule Prim-ministru! Asta „crizează” cetăţenii!

Distribuie articolul:

 

* Guvernul a adoptat marţi o serie de hotărâri pentru organizarea şi funcţionarea ministerelor şi a altor autorităţi, actele normative prevăzând reducerea numărului maxim de posturi.

Guvernul a aprobat hotărârea privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, prin care au fost desfiinţate 28 de posturi vacante din cele 190 de aprobate printr-un act normativ din 2009. Astfel, structura Ministerului va cuprinde un număr maxim de 162 posturi exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

În ceea ce priveşte Ministerul Justiţiei, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei se va reduce de la 330 la 323.
De asemenea, actul normativ stabileşte şi reducerile de personal pentru instituţiile aflate în subordinea Ministerului Justiţiei: Institutul Naţional de Expertize Criminalistice îşi reduce posturile de la 71 la 70; Administraţia Naţională a Penitenciarelor îşi reduce posturile de la 15.583 la 15.076; Oficiul Naţional al Registrului Comerţului îşi reduce posturile de la 1.787 la 1.637; Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie îşi reduce posturile de la 126 la 115.
La Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei se reduce de la 42 la 36. De asemenea, din 7 posturi de conducere vor rămâne 4.
La Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, numărul de posturi scade de la 124 la 115. De asemenea, Guvernul a decis completarea organigramei acestei autorităţi publice cu o nouă structură funcţională, anume Serviciul stocare geologică a dioxidului de carbon, realizându-se astfel prevederile OUG 64/2011.
La Institutul Naţional de Statistică vor rămâne 1.965 din 2.155. S-au redus totodată un număr de 19 posturi de conducere.
O hotărârea adoptată marţi de Guvern vizează Agenţia Naţională Anti-Doping. Potrivit actului normativ, la ANAD se reorganizează cele 6 direcţii existente în 5 direcţii cu reducerea corespunzătoare a funcţiilor de conducere.
La Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei se reduce de la 103 la 88.
La Agenţia Naţională pentru Romi, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei scade de la 30 la 25.
La Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, numărul posturilor se reduce de la 3.004 la 2.880, exclusiv demnitarii.
De asemenea, Guvernul a decis să taie numărul posturilor la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice de la 156 la 137.
La Secretariatul de Stat pentru Culte vor rămâne 29 de posturi din 33. La Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor numărul maxim de posturi se reduce de la 202 la 176.
Guvernul anunţă că a adoptat o hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor aprobat prin Hotărârea Guvernului 1599/2008. Prin actul normativ se modifică organigrama instituţiei, scrie Guvernul, fără a oferi alte detalii.
La Ministerului Educaţiei Naţionale, la nivelul aparatului instituţiei se reduc 50 de posturi rezultând 548 de posturi rămase, exclusiv demnitarii. La nivelul unităţilor de învăţământ şi cercetare din subordinea MEN se reduc 163 de posturi. La nivelul unităţilor din subordinea MEN, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat – 20. În cadrul Autorităţii Naţionale pentru Calificări – 14.
Potrivit hotărârii pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei se diminuează de la 744 la 571, exclusiv demnitarii, dintre care în cadrul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură reducerea este de la 140 de posturi la 136.
La Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei scade de la 171 la 138.
La Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, numărul posturilor se reduc de la 97 la 94.
La Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei se reduce de la 2.133 la 1.936.
La Administraţia Fondului pentru Mediu vor rămâne 193 de posturi din 201.
În ceea ce priveşte Garda Naţională de Mediu, aceasta va avea 823 de posturi din 889.
În Ministerul Culturii, la nivelul aparatului central, posturile se reduc de la 146 la 139, iar la nivelul instituţiilor subordonate finanţate din venituri proprii şi subvenţii posturile se reduc de la 6.055 la 5.635, iar în cadrul instituţiilor aflate în subordinea ministerului şi finanţate integral din bugetul de stat, posturile se reduc de la 432 la 394.
La Ministerul Transporturilor, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei scade de la 485 la 463 exclusiv demnitarii. La instituţiile publice din subordinea Ministerului, numărul de posturi s-a redus de la 3.312 la 2.992.
Guvernul a adoptat şi o hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Guvernului 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe. Actul normativ se aplică Institutului European Român măsurile OUG 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 85 la 56.
În ceea ce priveşte Ministerul Economiei, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei se reduce de la 451 la 436, exclusiv demnitarii.
Referitor la Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, aici numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei scade de la 26 la 25.
La Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei scade de la 109 la 105.
La Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială vor rămâne 8 posturi din 15.
Guvernul a adoptat şi o hotărâre pentru completarea numărului de posturi din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediului de Afaceri şi Turism, cu încadrarea în numărul total de posturi prevăzut la art.7 alin (4) din Hotărârea Guvernului 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediului de Afaceri şi Turism
Actul normativ prevede înfiinţarea Direcţiei Politici şi Strategii de Promovare a Turismului în cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism, ceea ce presupune completarea structurii acestuia cu un număr de 15 posturi, nemodificându-se astfel numărul maxim de 136 posturi aprobat prin HG 430/2013.
La Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive rămân 37 din 39.
În ceea ce priveşte Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei scade de la 668 la 621, exclusiv demnitarii.
La Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, vor fi tăiate 400 de posturi, numărul maxim reducându-se astfel de la 11.990 la 11.590.
De asemenea, la Ministerului Tineretului şi Sportului, în cadrul aparatului ministerului posturile se reduc de la 214 la 184, iar pentru unităţile subordonate de la 3.300 la 3.167.
La nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei se reduce de la 668 la 621, exclusiv demnitarii, iar la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, numărul maxim de posturi ajunge de la 267 la 220, exclusiv demnitarii.
În ce priveşte Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, numărul maxim de posturi va fi diminuat de la 252 la 243, iar la Biroul Român de Metrologie Legală, numărul maxim de posturi va fi de 659, în comparaţie cu 675, prevăzute până acum.
La Departamentul pentru Energie, numărul maxim de posturi se reduce de la 210 la 204, iar cele 49 de posturi vacante în acest moment nu vor fi desfiinţate, întrucât se încadrează la excepţiile prevăzute de art.1 alin.(1) litera j) din OUG 77/2013.
Numărul de posturi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se reduce de la 230 la 221, iar numărul funcţiilor de conducere va scădea de la 70 la 27.
La nivelul Autorităţii Naţionale pentru Turism, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei se reduce de la 151 la 145, exclusiv demnitarii.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *