Consiliul Judeţean se mută, fapt pentru care închiriază imobil

Distribuie articolul:

ANUNŢ   PUBLICITAR privind închirierea unui imobil cu destinația „Sediu administrativ al Consiliului Județean Ialomița” și a terenului aferent acestuia

 În calitatea sa de autoritate contractantă, CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA,  doreşte să închirieze un imobil cu destinatia „SEDIUL ADMINISTRATIV CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA, cu următoarele caracteristici:

 1. Imobilul să fie situat în intravilanul municipiului Slobozia;
 2. Imobilul să fie amplasat în raza a 2 km în jurul centrului civic al Municipiului Slobozia;
 3. Să aiba acces facil, auto (spațiile trebuie să dea posibilitatea de acces pentru persoanele cu handicap locomotor);
 4. Suprafaţa construită desfășurată 5.000 mp;
 5. Suprafaţa utilă 4.000 mp;
 6. Anul edificării construcţiei min.1990;
 7. Suprafața construită care să permită desfașurarea unor activități distincte:
  • de relații cu publicul;
  • activități interne de birou;
  • de conducere a Consiliului Județean Ialomița;
  • posibilitate amenajare arhivă;
 8. Centrala termica proprie pe gaze/electric sau încălzire centrală;
 9. Să fie racordat la reţelele de energie electrică, apă, canalizare, gaze naturale, telefonie, internet;
 10. Utilitățile (energie electrică, energie termică/gaze și apă-canal) să fie contorizate;
 11. Tâmplărie cu rupere termică și geam termopan;
 12. Suprafaţa utilă necesară pentru birouri, spaţii pentru activităţi cu publicul, arhiva curentă şi alte facilităţi să fie cuprinsă între 65 % şi 75 % din suprafaţa desfăşurată;
 13. Grupuri sanitare placate cu gresie și faianță;
 14. Spațiul să fie pardosit cu parchet, mochetă de trafic intens sau gresie;
 15. Pereții să fie finisați cu vopsea lavabilă;
 16. Holurile să asigure o bună deplasare a personalului în clădire;
 17. Să existe posibilitatea parcării pentru minim 10-15 autoturisme;
 18. Imobilul să prezinte siguranța în exploatare;
 19. Imobilul să fie finalizat, să nu prezinte degradări structurale, să fie finisat la exterior şi interior,

NOTĂÎn situația în care în spațiile respective se desfășoară lucrări de reabilitare și recompartimentare a clădirii, ofertantul poate da o declarație pe proprie răspundere că aceste lucrări se vor finaliza cel târziu la data 01.11.2023, astfel încât instituția Consiliul Județean să se poată muta în aceste spații începând cu data respectivă.

 Durata închirieriiÎnchirierea imobilului se va realiza pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire.

Prețul închirierii- Plafonul maxim al chiriei este de 12 euro/mp/luna.

Criteriul de atribuire care va fi utilizat este preţul cel mai scăzut lei/mp suprafață utilă”, rezultat în urma  procesului de negociere directă de comisia de evaluare cu ofertanţii care au depus oferte admisibile.

Caietul de sarcini și Regulamentul – cadru privind închirierea de bunuri imobile de către județul Ialomița se pot procura începând cu data publicării anunțului publicitar, de la sediul Consiliului Județean Ialomița sau descărcate de pe site-ul www.cjialomita.ro .

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 10.04.2023, ora 16 :00 la registratura Consiliului Județean Ialomița.

 Data primirii solicitării de clarificări –  05.04.2023.

 Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 11.04.2023, ora 11:00 la sediul Consiliului Județean Ialomița.

 Valabilitatea ofertelor 90 zile de la data depunerii.

 Limba de redactare a ofertei – Română.

 Comunicarea rezultatului – în termen de 3 zile lucrătoare de la stabilirea ofertei câștigătoare.

 Încheierea contractului de închiriere – în termen de 10 zile lucrătoare  de la data la care Consiliul Județean Ialomița a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale.

 Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 0243/230201 int. 207, Direcția Achiziții și Patrimoniu, sau email.dap@cicnet.ro, persoană de contact: Director Executiv Gheorghe Proca.

 

 

 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *