Consiliul Judeţean – PROIECTE supuse votului

Distribuie articolul:

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, se convoacă în ședință ordinară în data de 29.08.2023, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:
I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 20.07.2023;
b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocate de îndată a Consiliului Județean Ialomița din 11.08.2023.
II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Extindere instalație termică Casa Ialomițeană”;
2. proiect de hotărâre privind aprobarea Tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Extindere instalație termică Casa Ialomițeană”;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Extindere instalație termică Casa Tradițională Românească”;
4. proiect de hotărâre privind aprobarea Tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Extindere instalație termică Casa Tradițională Românească”;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție de lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) – Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de
investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
6. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare și a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
”Modernizare DJ 201: intersecție DJ 213A (Mărculești) – intersecție cu DJ 212; DJ 212: intersecție cu DJ 201- intersecție cu DN2A (Țăndărei)”;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico – economici actualizați, faza proiect tehnic de execuție (PTE) pentru obiectivul de investiții DJ 212 ”Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu –
intersecție DN 2A, intersecție cu DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești”, precum și a cheltuielilor aferente acestui obiectiv;
8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficientei energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea" si a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
9. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 86 din 29.03.2023 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”, COD SMIS
140216, cu modificările ulterioare;

10 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 120/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
11. proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării unei solicitări către Guvernul României pentru transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în domeniul public al Județului Ialomița;
12. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 92 din 28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
13. proiect de hotărâre privind darea în administrare, pentru o perioadă de 4 ani, a unui drum de acces în suprafață de 9.581 mp, aflat în domeniul privat al județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, către Consiliul Local al Comunei Giurgeni;
14. proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2022-2023”;
15. proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Maia, în vederea realizării și finanțării în comun a sesiunii de comunicări științifice ediția a XIX, ”Retrăiri Istorice în veacul XXI”;

16. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 11.06.2021 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECOO 2009”, în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi depline;
17. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 20 din 31.01.2023 privind înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la
nivelul județului Ialomița;
18. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița pe anul 2023;
19. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2023.


Distribuie articolul:

One thought on “Consiliul Judeţean – PROIECTE supuse votului

  1. Sper ca aceasta ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița să ducă la realizarea unor proiecte benefice pentru comunitate și să contribuie la dezvoltarea regiunii!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *