Consiliul Judeţean Ialomiţa – şedinţă pentru alte mari proiecte

Distribuie articolul:

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA,  se convoacă în ședință ordinară în data de 27.10.2023, ora 11,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:
I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 27.09.2023;
b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 13.10.2023.
II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 232 din 25.11.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare;
2. proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Instituția Prefectului-Județul Ialomița, Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița și Societatea Națională Crucea Roșie din România – Filiala Ialomița pentru implementarea proiectului „STOP drogurilor la volan!”;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2023;
4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2023;
6. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 108/11.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean, cu modificările și completările ulterioare;
7. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2023;

8. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 4 și anexei nr. 9 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 92 din 15.12.2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor servicii sociale aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa;
9. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 18 din 31.01.2023 privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2023, cu modificările ulterioare;
10. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 192 din 29.08.2023 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție de lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) – Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
11. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatori tehnico- economici, actualizați, faza Proiect Tehnic de Execuție (PTE), pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ201 (Mărculești), intersecție cu DN2A (Bucu) –Scânteia –intersecția cu DN21”;
12. proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 7937/2019 – B din 11.04.2019 încheiat între Județul Ialomița și S.C. AT FOREST AUTO S.R.L.;
13. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 92 din 28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
14. proiect de hotărâre privind respingerea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 97 din 17.03.2009;
15. proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița”.
III. Diverse
Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *