Consiliul Judeţean Ialomiţa – şedinţă de îndată şi online

Distribuie articolul:

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 11.08.2023, ora 11,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind asocierea UAT Județul Ialomița cu Spitalul Județean de Urgență Slobozia în vederea realizării proiectului: „Digitalizarea activității Spitalului Județean de Urgență Slobozia” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;
2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 25 din 31.01.2023 privind aprobarea priorității I a Județului Ialomița în cadrul listei de proiecte privind infrastructura rutieră județeană în vederea accesării Programului Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027 a proiectului: „Modernizare DJ213A:Limită judeţ Călărași – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti); intersecţie cu DN2A (Bucu) – Scȃnteia – intersecție cu DN21”;
3. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 86 din 29.03.2023 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”, COD SMIS 140216;
4. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 120/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 156 din 28.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Studiu de Fezabilitate, pentru proiectul „Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
6. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

7. proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
8. proiect de hotărâre privind emiterea acordului în vederea intabulării în cartea funciară nr.34959 a drumului județean DJ 201 aparținând domeniului public al județului Ialomița a unor bunuri imobile (construcții industriale și edilitare) aflate în domeniul public al comunei Săveni, județul Ialomița.
Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *