Consiliul Judeţean Ialomiţa – licitaţie terenuri în VLĂDENI

Distribuie articolul:

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea pe loturi, prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul privat al județului Ialomița

1. Informații generale privind concedentul : Județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 21, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro
2. Informații generale privind obiectul concesiunii , în special descrierea și identificarea bunurilor ce urmează a fi concesionate:
3. Lotul A.
– teren în suprafață de 88.727 mp, înscris în CF nr. 27481 , localitatea Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topografic 27481 situat în extravilanul comunei Vlădeni ;
– teren în suprafață de 18.825 mp, înscris în CF nr. 27620 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 27620, situat în extravilanul comunei Vlădeni;
– teren în suprafață de 683.307 mp, înscris în CF nr. 27484 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 27484, situate în extravilanul comunei Vlădeni ;
– teren în suprafață de 112.413 mp, înscris în CF nr. 27480 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topografic 27480 situat în extravilanul comunei Vlădeni ;
– teren în suprafață de 28.094 mp, înscris în CF nr. 27482 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 27482, situat în extravilanul comunei Vlădeni;
– teren în suprafață de 543.910 mp, înscris în CF nr. 27483 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 27483, situate în extravilanul comunei Vlădeni ; Lotul B.
– teren în suprafață de 175.258 mp, înscris în CF nr. 21273 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topogragrafic 21273 situat în extravilanul comunei Vlădeni ;
– teren în suprafață de 401.227 mp, înscris în CF nr. 20467 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 20467, situat în extravilanul comunei Vlădeni;
– teren în suprafață de 1.337.706 mp, înscris în CF nr. 26760 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 26760, situate în extravilanul comunei Vlădeni ; Lotul C.
– teren în suprafață de 1.990.421 mp, înscris în CF nr. 26757 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topogragrafic 26757 situat în extravilanul comunei Vlădeni ;

Bunurile aparțin domeniului privat al județului Ialomița, categoria de folosință arabil destinate pentru cultivare, concesionate conform caietului de sarcini, O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 26 din 12.02.2024.
4. Informații privind documentația de atribuire : se regăsesc în caietului de sarcini.
4.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița www.cjialomița.ro , secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Direcției Achiziții și Patrimoniu, contra cost.
4.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire :Direcția Achiziții și Patrimoniu, Compartiment Patrimoniu Public și Privat, situat la parter, camera 16, în sediul Județului Ialomița ;
4.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire :

Contravaloarea documentației de atribuire este de 100,00 lei/exemplar în numerar și se achită la casieria concedentului ;
4.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 08.03. 2024, ora 14.00
5. Informații privind ofertele : Ofertele vor fi formulate conform documentației de atribuire.
5.1. Data limită de depunere a ofertelor : 18.03.2024, ora 16.00
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele : Ofertele vor fi depuse la sediul județului Ialomița, din municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 21, la registratură.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : Oferta va fi depusă în într-un exemplar, conform documentației de atribuire.
6. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 19.03. 2024, ora 11,00 la sediul județului Ialomița, din municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr.21, parter, în sala de ședințe.
7. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Ialomița, , b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia, județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail : tr-ialomița- pgref@just.ro.
8. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 19.02.2024.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *