Consiliul Judeţean Ialomiţa a dat mai mult de jumătate din buget pentru asistenţa socială

  • S-a întocmit aşa-numita „Execuţie bugetară” pentru anul trecut, astfel încât să se ştie nu numai câţi bani, ci şi pentru ce anume s-au cheltuit de către preşedintele CJI şi consilierii judeţeni.

Realizat pe o anumită structură, la venituri ( prevederi bugetare iniţiale; prevederi bugetare definitive; încasări realizate) şi la cheltuieli (credite bugetare iniţiale; credite bugetare definitive; plăţi efectuate), Bugetul CJI suferă în fiecare an modificări deoarece, din varii motive, tot intervin rectificări! Pentru cei care nu ştiu ce administrează Consiliul Judeţean Ialomiţa, facem precizarea că în sfera de influenţă a dispoziţiilor preşedintelui care este Victor Moraru intră binecunoscuta Direcţie pentru Protecţia Copilului (DGASPC) Ialomiţa, Muzeele, Centru Cultural „Ionel dgaspc-marcu-si-moraruPerlea”, Spitalul de Urgenţă din Slobozia (pe partea lui de investiţii, nu de plată a serviciilor medicale, acestea decontându-se de la Casa Judeţeană de Sănătate Ialomiţa), Programul „ Cornul şi Laptele”, dar şi SC Drumuri şi Poduri S.A – firma „de casă” a conducerii PSD-iste, în care se tot bagă bani publici, chit că Drumurile Judeţene arată jalnic, ele nefiind asfaltate numai de către aceasta firmă! Dar, să lăsăm consideraţiile cârcotaşe, şi să ne referim azi doar la „permutările şi aranjamentele” ce se petrec în structura Consilieri jud PSDcheltuielilor. Din Expunerea de motive nr. 3946 / 06.04.2017, sperăm să fi înţeles bine faptul că onor consilierilor judeţeni li se aduce la cunoştinţă că Bugetul CJI a avut VENITURI în sumă de 124.658.000 lei, iar CHELTUIELI în sumă de 167.315.000 lei.

Sinteza cheltuielilor văzută, atât pe structura ei funcţională, cât şi pe structura de dezvoltare, relevă faptul că şi în anul trecut, atenţia mărită a fost îndreptată tot spre domeniul „Asigurări şi asistenţa socială”, fapt ce a condus la o cheltuială mărită, procentul fiind de 57,15% din buget. În fapt, această cheltuială o reprezintă instituţionalizarea sau plasarea în grija asistenţilor maternali a copiilor orfani, dar şi instituţionalizarea bătrânilor ce sunt cazaţi în Centrele (Azil) de la Slobozia, Balaciu, Fierbinţi şi Movila. În ordinea descrescătoare a celorlalte cheltuieli, se cuvine să vă prezentăm care au fost domeniile în care Consiliul Judeţean a repartizat şi cheltuit banii publici proveniţi din impozitarea firmelor şi a populaţiei.

10 %  a ajuns în Învăţământ.

Nu, salarizarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic nu intră în competenţa CJI, ci fiecare Primărie îşi plpteşte dascălii! Investiţiile ţi tot de bugetele locale, UAT-uri fiind cele ce diriguiesc banii pentru şcoli şi grădiniţe. Sub denumirea de „ajutoare sociale în natură” , CJI a şi cheltuit fix 6.394.000 lei. Cel mai probabil, programul „Cornul şi Laptele” şi ce-o mai fi fost…!

  8 %  s-a dat pentru domeniul „Cultură, recreere, religie” . Mai mult ca sigur, din acest an, acest procent va creşte, ştiut fiind ce bisericos se arată a fi domn’ Moraru.

–  8 %  a fost alocat pentru „Transporturi”, aici intrând contribuţia CJI la modernizarea Drumurilor Judeţene, ex-directorul Ghibanu fiind „tartorul” cheltuielilor controlate destul de anemic doar de către Curtea de Conturi…!

7 %  – cheltuieli pentru aşa-numitele „Tranzacţii privind datoria publică” despre care, mai mult ca sigur că onor consilierii judeţeni n-au habar decât la nivel de percepţie generică.

5 % pentru aşa-numitele „Autorităţi publice”. Salariaţii CJI şi, poate, ceva-ceva şi pentru UAT-uri…

2%  –  pentru Sănătate, în speţă, Spitalul Judeţean aflat sub patronajul CJI. Că veni vorba despre firma care se ocupă de Drumurile Judeţene, poate n-ar strica să fie ceva mai interesaţi cei 31 de consilieri judeţeni, în ceea ce priveşte cheltuiala de anul trecut, suma de peste 83 de MILIARDE de lei vechi alocată nefiind deloc una neglijabilă. Acum, după ce v-am înfăţişat „tabloul” cheltuielilor de-acum un an, vă mai spunem că pentru acest an B.V.Ch-ul s-a stabilit a fi chiar mai mare, sumei iniţiale adăugându-i-se, ca în fiecare an, rectificările …Vreţi să ştiţi ce anume INVESTIŢII a realizat CJI, în anul 2016?Iaca, vi le prezentăm în facsimilul alăturat!

Moraru buget 1  Moraru buget 2

Distribuie dacă ți-a plăcut:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *