CJI cumpără 5 hectare ca să construiască instalaţii necesare gestionării deşeurilor

Distribuie articolul:

* Unde este amplasamentul? Cel mai probabil pe lângă actualul Depozit aparţinând SC VIVANI. Care este preţul cu care va fi cumpărat terenul?  Potrivit actualelor estimări, valoarea achiziţiei este 750 mii lei, TVA inclus.

Situaţia particulară a judeţului Ialomiţa în domeniul gestionării deşeurilor este definită prin faptul că nu a fost realizat un Sistem de Management Integrat al Deşeurilor (SMID) prin POS Mediu 2007-2013, în conseeinţă nu au fost realizate investiţii datorită existenţei Depozitului conform, deţinut şi operat de către un investitor privat — S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A.

Nu discutăm (şi astăzi) despre cât disconfort crează actualul Depozit, başca instalaţiile de incinerare situate nu departe de această „Groapă de gunoi”. Astăzi, ne limităm la a titra că Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Ialomiţa recomandă ca măsură cu grad de prioritate mare, pregătirea de urgenţă de către Consiliul Judeţean Ialomiţa a unui proiect pentru implementarea unui Sistem de Management Integrat al Deşeurilor, proieet ce poate fi finantat din fonduri POIM.

Asta, şi pentru că TREBUIE îndeplinite obiectivele şi ţintele impuse de legislaţia naţională şi europeană în domeniul gestionării deşeurilor! Întrucăt Ministerul Fondurilor Europene a comunicat faptul că instalaţiile de Tratare Mecano-biologică sunt neeesare îndeplinirii regulilor Malagrotta şi pentru reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate, iar realizarea acestor instalaţii reprezintă o prioritate majoră în această perioadă de programare (POIM) şi mai departe în cadrul PNRR., existând posibilitatea ca acestea să nu mai poată fi finanţate prin viitorul program operaţional (PODD), a fost necesară prioritizarea realizării acestor investiţii, cea mai urgentă fiind construirea instalaţiilor de Tratare mecano-biologia (TMB).

În acest sens, Consiliul Judeţean are în lucru documentaţiile necesare obţinerii unei finanţări nerarnbursabile pentru proiectul „Realizare instalatii de tratare mecano-biologică prevăzute prin Planul judeţean de Gestionare a Deşeurilor în judeţul IaIomiţa”. Prin altemativa selectată în cadrul PJGD Ialomiţa, este prevăzută realizarea urrnătoarelor instalaţii:

 Staţie de sortare pentru deşeurilor reciclabile colectate separat (10.000 tone/an) – suprafaţă necesară eca. 0,5 ha;

 Static de compostare în sistem închis (15.000 tone/an) – suprafaţă necesară cca. 1,4 ha;

 Instalatii de tratare mecano-biologică (TMB) cu bio-uscare pentru tratarea deşeurilor reziduale (treapta mecanică de capacitate 15.000 tone/an şi treaptă biologică de capacitate 12.000 tone/an) – suprafaţă necesară eca. 1,5 ha;

Ce şi cum va fi, când va fi…!

Potrivit informaţiilor publice, conform estimărilor, cantitatea de deşeuri depozitată anual este de cca. 7.600 t. în anul 2024 (atunci cand se presupune că vor intra în operare noile instalaţii pentru tratarea deşeurilor ) şi scade treptat  pănă la cca. 4.700 tone în anul 2040.

Practic, cantitatea de deşeuri care va necesita depozitare odată cu implementarea planului, reprezintă mai putin de 1/4 din cantitatea care a fast depozitată în anul 2018. Această scădere semnificativă are două cauze: pe de o parte obiectivele de pregătire pentru reutilizare şi reciclare cresc, iar pe de altă parte deşeurile colectate în amestec vor fi tratate înainte de depozitare în instalaţia TMB cu bio-uscare, ceea ce duce iarăşi la o scădere a cantităţii. Cantitatea totală de deşeuri depozitată estimată prin PJGD pentru intreaga perioadă de planificare (2019 — 2040) este de cca. 287.000 tone.

Realizarea instalaţiflor TMB are drept scop asigurarea tratării corespunzătoare a deşeurilor municipale şi asimilate acestora, reducănd astfel cantităţile de deşeuri eliminate prin depozitare, prin soluţii alternative de reciclare. Astfel, pe lăngă upgradarea Staţiei de sortare de la Tăndărei, se propune păstrarea tehnologiei de sortare manuală, upgradarea constănd în înlocuirea echipamentelor existente şi asigurarea unor condiţii de lucru conforme. Staţia de tratare mecanică detinută şi operată de care S.C.Vivani S.A. va fi utilizată pană la implenientarea SMID, ulterior, întreaga cantitate de deşeuri reziduale colectată urmând să fie tratată în noua instalaţie TMB, în vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor legislative privind pre-tratarea deşeurilor înaintea depozitării.

Ionica GHINEA

 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *