CJ Ialomiţa se convoacă în şedinţă pentru o serie de proiecte

Distribuie articolul:

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 28.06.2023, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. a)Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 30.05.2023;

b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocate de îndată a Consiliului Județean Ialomița din 08.06.2023.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
 2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 262 din 15.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa;
 3. proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2023;
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Fetești și Asociația Pescarilor Profesioniști ,,Brațul Borcea” în vederea finanțării în comun a cheltuielilor pentru organizarea evenimentului  ,,Festivalul Tradițiilor Pescărești”, Ediția I, în municipiul Fetești;
 5. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotătârii Consiliului Județean Ialomița nr.140/07.07.2022 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Stelnica în vederea realizării în comun a proiectului ,,Realizarea unui punct de acostare pe malul stâng al Brațului Borcea, pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica”;
 6. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 71 din 29.03.2023 privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 2.969 mp, situat în Slobozia, Șoseaua Sudului, nr. 5A, a terenului în suprafață de 6.961 mp, situat în Slobozia, str. Ion Creangă, nr. 2 și a terenului în suprafață de 114 mp, situat în Slobozia, str. Mihail Sadoveanu;
 7. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de orientare şcolară şi profesională organizată la nivelul Centrului Judeţean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița;
 8. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Studiu de Fezabilitate, pentru  proiectul „Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
 9. proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului public județean de transport persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița;
 10. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.102/28.05.2021 privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții de interes județean finanțate prin program, cu modificările și completările ulterioare;
 11. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;
 12. proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Master Plan privind extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Ialomița” – pentru perioada 2022 – 2052;
 13.  proiect de hotărâre privind actualizarea ,,Monografiei economico-militare a judeţului Ialomiţa” la nivelul anului 2023.

 

III. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *