CAZIERUL FISCAL – facil de obţinut electronic

Distribuie articolul:

Gheorghe DOROBĂŢ – şeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, informeză contribuabilii interesați despre modalitățile prin care se poate solicita certificatul de cazier fiscal, respectiv: Prin intermediul serviciului SPAȚIUL PRIVAT VIRTUAL (SPV), de către contribuabilii înregistrați în SPV;

Astfel, solicitarea se transmite din Spaţiul Privat Virtual al titularului, prin accesarea Secțiunii Solicitări/Eliberare documente/Certificat de cazier fiscal, selectarea CIF/CUI/CNP-ului şi menţionarea motivului solicitării.

Cazierul fiscal se primește în Secţiunea Mesaje din SPV, în format PDF, semnat cu semnătura electronică a Ministerului Finanțelor/ANAF.

Pentru verificarea autenticității cazierului fiscal transmis prin intermediul Spaţiului Privat Virtual este disponibil pe site-ul ANAF, în secţiunea Servicii Online, serviciul Verificare documente electronice eliberate în Spaţiul Privat Virtual.

La sediile organelor fiscale (numai de către persoanele fizice).

Pentru înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual se accesează site-ul www.anaf.ro, secţiunea SPV- Spaţiul Privat Virtual/Înregistrare în Spaţiul Privat Virtual și se completează un formular web securizat.

Menționăm că persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoanele fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent ca persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) şi întreprinderi familiale (IF) sunt obligate să solicite certificatul de cazier fiscal prin SPAȚIUL PRIVAT VIRTUAL – SPV). (Temei legal: art. 79 alin. (11 ) și (12 ) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală).

Totodată precizăm faptul că pentru instituțiile publice informațiile privind cazierul fiscal sunt disponibile prin utilizarea sistemului informatic PATRIMVEN.

Potrivit art. 69 alin. (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare: ”Ori de câte ori o instituţie sau autoritate publică trebuie să soluţioneze o cerere a unei persoane fizice sau juridice, iar pentru soluţionarea cererii legislaţia specifică prevede prezentarea unui certificat de atestare fiscală, a unei adeverinţe de venit sau a unui alt document cu privire la situaţia fiscală a persoanei în cauză, instituţia sau autoritatea publică are obligaţia să solicite certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit sau documentul respectiv de la organul fiscal competent.”

În acest caz, persoana fizică sau juridică NU mai are obligaţia depunerii certificatului, adeverinţei sau documentului.

 

 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *