Ziceţi şi câţi rentieri sunt, şi câţi bani încasează, domn’ director!

Distribuie articolul:

 

Directorul APIA Ialomiţa (ca mai toţi directorii, de altfel!) îşi închipuie că dacă pune purtătorul de cuvânt (sau, dacă nu-l pune, îi permite!) să dea copy paste pe comunicatul APIA de nivel naţional, misiunea se va încheia cu succes, jurnaliştii fiind „în pană” de subiecte, unii pe motiv de susţinere financiară din partea vinovaţilor, alţii pe motiv de lene că e vară şi, prin urmare, căldură mare monşer…     

Fiindcă „doar mâine nu-i poimâine” şi se-apropie data limită, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Ialomita informează că, pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2012, rentierii trebuie să se prezinte la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţiepentru Agricultură, în perioada 01 martie – 30 august 2013 pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Şi, cică, pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar /curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Înainte de a prezenta teancul de hârtii cu care rentierii trebuie să se prezinte la APIA Ialomiţa, îmi fac datoria şi întreb, retoric, dacă mai e cineva care crede că s-a diminuat birocraţia sau că parlamentarii au mai umblat niţel la legile tembele care nu prevăd posibilitatea ca, dacă nu s-a modificat în nici un fel statutul, rentierului, în cazul de faţă, atunci acesta să nu mai depună, an după an, toată viaţa lui de rentier, copii de pe tot felul de acte „doveditoare” ?  Aşadar, conform Normelor metodologice care însoţesc tembela lege, oricare dintre  rentieri trebuie să prezinte următoarele documente:

  carnetul de rentier agricol;

  contractul de arendare;

  actul de identitate în original;

  document coordonate bancare (opţional);

  decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată,  pentru gradele de invaliditate I  şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.

De reţinut că renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, în perioada de vizare, moştenitorii vor depune la oricare centru judeţean al A.P.I.A.,  respectiv al municipiului Bucureşti, carnetul de rentier al defunctului (se depune obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă”, certificat de calitate de moştenitor (original şi copie), B.I/C.I. a moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original). Acum că „am dat dovadă de deontologie” nădăjduiesc ca domnul director Florea Stoian să se îndure şi să ne comunice şi nouă, măcar, câţi rentieri numără judeţul Ialomiţa şi, desigur, câţi bani sunt alocaţi pentru plata rentelor viagere…

(I.G.)


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *