Renta viageră – tranşa a doua a anului 2014

Distribuie articolul:

renta viageraDintr-un comunicat de presă remis redacţiei Ştirea am reţinut pentru informarea cititorilor că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Ialomiţa informează că, în perioada 29 – 31.10.2014, s-a efectuat plata celei de-a doua tranşă de plată a rentei viagere aferentă anului 2013, pentru toţi beneficiarii care şi-au vizat carnetele de rentier în perioada 01 mai – 31 iulie 2014. Suma totală aferenta anului trecut, acordata rentierilor ialomiţeni, este de 3.220.273,91 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul naţional, pentru un număr de 3.429 beneficiari.
Renta viageră agricolă este reglementată de Legea 247/2005 şi reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa, ori încheie acord cu investitorul (se aplică persoanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv).
În cazul arendării, renta viageră agricolă se plăteşte dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, întreg anul calendaristic; În cazul în care contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă se va plăti în anul următor doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate în arendare; Renta viageră agricolă încetează la data la care terenurile, însumate, depăşesc 10 ha.
Pentru a intra în posesia rentei cuvenite, începând cu data de 01 martie până la data de 31 august a fiecărui an, rentierii se vor prezenta personal ori prin mandatar la oricare centru judeţean al APIA în vederea solicitării vizei anuale a carnetelor de rentier agricol, în baza cărora se va plăti renta viageră agricolă.
Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acord cu investitorul şi echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat.
Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha, suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul.
Plata rentei viagere agricole se face în lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de BNR din anul pentru care aceasta se datorează. Plata se efectuează prin mandat poştal, virament bancar sau orice modalitate prevăzută de lege. Renta viageră se plăteşte într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moştenitorii săi pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor.

 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *