RAJA S.A. obţine 500 milioane de euro finanţare prin programul POIM

Distribuie articolul:

Joi, 20 mai 2021, RAJA S.A. Constanța a organizat la Stația pentru Tratarea apei potabile Palas o conferință de presă în cadrul căreia a fost prezentat stadiul contractelor de lucrări pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare din județul Constanța, derulate prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Alături de directorul general al RAJA S.A. – Aurel Presură și directorul tehnic – Adrian Florea, la eveniment a fost prezent și primarul municipiului Constanța – Vergil Chițac. Aceștia au discutat despre etapele și modul de implementare al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014-2020, în valoare totală de 2.488.938.696 lei (500 milioane euro).

De acest proiect, pentru care RAJA asigură o cofinanțare în procent de 6% (30 milioane euro), vor beneficia 91 localități din 6 județe (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița și Brașov). Acesta a fost structurat în 50 de contracte de lucrări și 4 contracte de servicii, în prezent fiind semnate 44 de contracte, din care 40 contracte de lucrări și 4 contracte de servicii.

Investiții desfășurate de RAJA S.A. în județul Constanța

Din totalul de 50 de contracte de lucrări, 40 de contracte prevăd investiții în județul Constanța, în valoare totală de 2.064.056.705,36 lei cu T.V.A., reprezentând 83,06% din valoarea totală a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014 – 2020. De aceste investiții vor beneficia un număr de 45 de UAT-uri din județul Constanța, toate membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Apă-Canal Constanța. După finalizarea proiectului, peste 570.000 de locuitori ai județului Constanța vor beneficia de apă potabilă curentă conformă cu Directiva Europeană 98/83/EC, în timp ce peste 517.000 de locuitori vor beneficia de servicii de colectare a apei uzate și de epurare conforme cu Directiva Europeană 91/271/EEC.

Totodată, peste 40.000 de locuitori vor beneficia pentru prima dată de sistem centralizat de apă potabilă și peste 100.000 de locuitori vor beneficia de sistem de canalizare, care va viza colectarea și epurarea apelor, reducând astfel impactul poluării, generate de aglomerările umane, asupra mediului.  Pornind de la Master Plan-ul județului Constanța, Studiul de Fezabilitate al Proiectului evidențiază necesitatea și soluțiile de extindere și modernizare a infrastructurii rețelelor de apă și apă uzată.

Investiții desfășurate de RAJA S.A. în Municipiul Constanța

Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în cadrul Municipiului Constanța a fost prevăzută în cadrul a 11 contracte de lucrări, 9 dintre acestea fiind atribuite în prezent, un contract de lucrări se află în etapa de evaluare a ofertelor, iar un contract este nelansat. Valoarea totală a celor 11 contracte este de 518.270.432,72 lei cu T.V.A.

La nivelul Municipiului Constanța se va realiza şi extinderea instalaţiilor de alimentare cu apă existente la care se vor adăuga alţi 20.645 metri liniari, 3 stații pompare apă rehabilitate, extinderea rețelei de canalizare menajeră cu 25.117 metri liniari, reabilitarea rețelei de canalizare menajeră cu 24.806 ml, 12 stații noi de pompare ape uzate și cămine de pompare şi reabilitarea unei stații de pompare ape uzate.

Un alt proiect major al societăţii RAJA S.A. Constanta o reprezintă şi instalaţiile de valorificare a nămolului provenit din stațiile de epurare de pe întreg teritoriul judeţului în valoare de 68.820.906,36 lei cu T.V.A., contract care a fost semnat în data 20.01.2021. Acesta se află în perioada de proiectare.

Scopul acestui proiect major constă în recepția nămolului deshidratat (25% s.u.) rezultat de la stațiile de epurare Constanța Nord, Eforie Sud, Poarta Albă, Mangalia și Cobadin (stații de epurare existente) la Stația de Epurare Constanța Sud și tratarea termică prin uscare împreună cu nămolul generat în cadrul acestei stații de epurare. RAJA S.A. va oferi astfel o soluție de tratare și valorificare a nămolului rezultat în concordanță cu angajamentele asumate față de Comisia Europeană. Soluția este una dintre cele mai eficiente și presupune recuperarea biogazului produs în urma procesului de epurare și utilizarea acestuia pentru uscarea și reducerea volumului nămolului.

Un alt proiect important pentru constănţeni urmează să se materializeze prin instalarea unor noi colectoare principale în municipiul Constanța cu o valoare estimată de 29.632.744,54 lei cu T.V.A., care se află în etapa de evaluare a ofertelor. Toate aceste colectoare sunt de importanță majoră pentru buna funcționare a sistemului de canalizare din Municipiul Constanța care este unul de tip unitar. Reabilitarea lor a fost un efort încercat în mai multe etape de finanțare până la momentul prezent, și prin executarea acestor lucrări vom reuși să soluționăm o parte importantă din deficiențele acestor colectoare de dimensiuni impresionante, care au rolul de prelua debitele de apă uzată și de apă pluvială ale întregului oraș.

Eforturile depuse, atât de benficiar cât și de constructor, sunt majore pentru ca toate contractele să fie finalizate în perioada de eligibilitate, în ciuda tuturor provocărilor pe care le ridică astfel de investiții. Depășirea acestora depinde de colaborarea inter-instituțională cu ceilalți deținători de utilități sau cu autoritățile locale și cu Primăria Constanța, de care depinde în bună măsură implementarea cu succes a proiectului.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *