Modificări privind Declarația unică

Distribuie articolul:

 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița aduce la cunoștința contribuabililor interesați, că prin Ordinul președintelui ANAF nr. 6 din 4 ianuarie 2024  au fost aduse unele modificări referitoare la declarația unică.
Menționăm că Declarația Unică se completează și se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o forma de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Modificările față de anteriorul formular sunt, în principal, următoarele:
•         Capitolul I “Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate”:
– introducerea la secțiunea 2 “Date privind veniturile realizate din străinătate ”subsecțiunea 1 “Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate” a unor rubrici referitoare la perioada de deținere a proprietăților imobiliare (deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv sau deținute o perioadă mai mare de 3 ani);
– eliminarea de la secțiunea 2 “Date privind veniturile realizate din străinătate” a subsecțiunii 3 “Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii”, referitoare la stabilirea și declararea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii, în conformitate cu Decizia Curții Constituționale nr. 650/2022;
– introducerea la secțiunea 3 “Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate” subsecțiunea 1 “Date privind contribuția de asigurări sociale datorată” și subsecțiunea 2 “Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată” a unor câmpuri pentru stabilirea și declararea contribuțiilor de asigurări sociale, respectiv contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de contribuabili, în funcție de încadrarea în plafonul minim anual, potrivit legii;
– eliminarea secțiunii referitoare la stabilirea și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2021, ca urmare a încetării aplicabilității dispozițiilor acesteia;
– eliminarea secțiunii referitoare la stabilirea și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2022, ca urmare a încetării aplicabilității dispozițiilor acesteia;
– modificarea secțiunii “Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul realizat și contribuțiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă”, care devine secțiunea 6, prin:
– eliminarea câmpurilor privind obligațiile fiscale datorate de contribuabili potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2022, precum și eliminarea câmpurilor privind obligațiile fiscale datorate de contribuabili potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2021;
– introducerea unor câmpuri privind contribuțiile sociale reținute la sursă de plătitorul de venit, potrivit legii, care reprezintă plată anticipată în contul contribuției anuale datorate de contribuabil;
– introducerea unor câmpuri privind diferențele de contribuții sociale stabilite în plus/minus, după caz, ca urmare a regularizării sumelor reprezentând plată anticipată cu contribuția anuală datorată.
•        Capitolul II “Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate”:
– eliminarea de la secțiunea 1 “Date privind impozitul pe veniturile estimate din România”, subsecțiunea 1 “Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli”  lit. A “Date privind activitatea desfășurată”, pct.1 “Categoria de venit” a indicatorilor ”cedarea folosinței bunurilor (altele decât cele de la pct.1.3.2.)” și ”cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente”;
– introducerea la secțiunea 2 “Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate” subsecțiunea 2 “Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată” a unor câmpuri distincte pentru stabilirea și declararea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de contribuabilii care realizează venituri din activități independente, în funcție de venitul estimat pentru anul fiscal de impunere, potrivit legii.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *