MODIFICĂRI la impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Distribuie articolul:

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că în Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr.16/2022 care aduce modificări şi completări la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iar una dintre acestea, se refera la impozitul pe veniturile microintreprinderilor.
Principalele  modificări constau în:
        ➢   A fost restricționată încadrarea în categoria plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, noile condiții cumulative fiind:
a) realizarea de venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale (condiție nouă);
b) existența cel puțin a unui salariat (condiție nouă);
c) realizarea de venituri anuale sub 500.000 euro (anterior era sub 1.000.000 euro);
d) să nu aibă asociați care dețin peste 25% din titlurile de participare la mai mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntrepinderilor (condiție nouă);
e) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ 41-teritoriale;
f) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.
        ➢   A fost introdusă o categorie de persoane juridice obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, chiar dacă nu îndeplinesc cumulativ condițiile de mai sus: hotelurile, pensiunile, restaurantele, terasele barurile.
În situația în care acești contribuabilii obțin venituri și din alte activități aceștia vor aplica pentru acestea sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit.
        ➢   A fost extinsă categoria persoanelor juridice exceptate de la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fiind adăugate următoarele:
     – societățile din domeniul bancar;
– societățile din domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv intermediere; societățile din domeniul jocurilor de noroc;
– societățile care care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.
➢   A fost eliminată posibilitatea de opțiune pentru aplicarea impozitului pe profit în situația în care erau îndeplinite condițiile legate de valoarea capitalului social (peste 45.000 lei) și de numărul de salariați (cel puțin 2);
➢    Cota de impozitare va fi de 1% (toate microîntreprinderile având cel puțin un salariat).
➢     A fost stabilită ordinea de diminuare a impozitului: 1- Sponsorizările; 2- Costul caselor de marcat; 3- Reducerea conform OUG 153/2020.
➢   Pe perioada aplicării prevederilor O.U.G. nr. 153/2020, declaraţia informativă F107 se depune până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *