Investiţii derulate de RAJA S.A. în judeţul Ialomiţa

Distribuie articolul:

La nivelul Companiei RAJA S.A. timpul nu s-a oprit în loc în privinţa investiţiilor cu finanţare europeană. Prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) continuăm implementarea proiectelor de modernizare şi dezvoltare a sitemelor de apă şi apă uzată, în beneficiul mediului şi al populaţiei deservite. Suntem preocupaţi constant să asigurăm apă potabilă de calitate şi servicii centralizate de canalizare durabile, fiabile, performante.  

POIM a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în acordul de parteneriat 2014 – 2020 şi reprezintă o continuare a Programului Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu). Acesta se adresează cu preponderenţă dezvoltării localităţilor rurale şi urbane cu o populaţie de peste 2.000 de locuitori.

În cadrul POIM, RAJA S.A. a atras investiţii semnificative cu finanţare europeană, aplicând pentru proiecte majore, în valoare totală de aproximativ 600 milioane euro, pentru sectorul de apă şi apă uzată din toate cele 7 judeţe aflate în  aria de operare: Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Dâmboviţa, Braşov, Ilfov şi Bacău. Acestea sunt de departe cele mai ample proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă şi canalizare promovate vreodată în România, şi unele dintre cele mai mari la nivel european:

 • Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța
 • Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată în municipiul Oneşti
 • Fazarea Proiectului Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa

Aceste proiecte încep să prindă contur pe măsură ce trec de la etapele de proiectare, aprobare şi planificare la implementare.  În judeţul Ialomiţa sunt prevăzute investiţii în valoare totală de 169 milioane lei pentru localităţile Dridu, Fierbinţi Târg, Căzăneşti, Ţăndărei şi Feteşti şi fac obiectul următoarelor contracte:

 1. Reţele de apă Ţăndărei, Căzănești, Fierbinți Târg și Dridu. Rețele de canalizare Țăndărei, Căzănești şi Fierbinţi Târgaflat în execuţie;
 2. Rețele de apă Ţăndărei, Căzănești, Fierbinți Târg și Dridu. Rețele de canalizare Țăndărei, Căzănești şi Fierbinţi Târgaflat în procedura de licitaţie;
 3. Surse de apă Căzăneşti, Feteşti, Ţăndărei. Staţii de tratare Căzăneşti, Dridu, Fierbinţi Târg, Feteşti, Ţăndărei. Reabilitare rezervoare Feteşti, Ţăndărei, Căzăneşti. Reabilitare staţii de pompare Căzăneşti, Dridu, Feteşti, Ţăndărei – contract pentru care urmează a se demara procedura de licitaţie publică. 

 Aceste contracte de lucrări au în vedere îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă, colectare şi evacuare a apelor uzate în localităţile incluse în proiect, prin creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă şi de canalizare, ridicarea gradului de siguranţă şi continuitate în funcţionarea sistemului, reducerea pierderilor de apă etc..

OBIECTIVE AFLATE ÎN PROIECT

Dridu

În comuna Dridu, valoarea investiţiilor este de 6.757.000 lei. Au fost proiectate şi se află în executare următoarele lucrări:

 • reabilitarea reţelelor din incinta staţiei de tratare a apei potabile existente
 • construirea unei noi staţii de tratare şi a uneia de pompare a apei
 • extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile pe o lungime de 1.259 m.
Fierbinţi Târg

Investiţiile din  oraşul  Fierbinţi Târg, în valoare de 10.661.000 lei, se concentrează pe:

 • reabilitarea reţelelor din incinta staţiei de tratare a apei potabile existente
 • construirea unei noi staţii de tratare a apei furnizate
 • extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de 1.527 m şi a reţelei de canalizare pe lungimea de 1.030 m
 • implementarea unui sistem de automatizare completă (dispecerat local SCADA) care va monitoriza şi controla în timp real reţeaua de distribuţie apă potabilă.
Căzăneşti

La nivelul orașului Căzăneşti investiţiile se ridică la suma de 53.428.000 lei. Acestea cuprind:

 • construirea unei noi surse de apă şi reabilitarea celor 3 existente
 • o staţie nouă de tratare a apei
 • reabilitarea rezervorului de înmagazinare a apei şi a staţiei de pompare apă potabilă
 • reabilitarea reţelelor din incinta staţiei de tratare a apei existente
 • extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile cu 773 m, dar şi a reţelei de canalizare cu 21.370 m.
 • sistemul de colectare și tratare a apelor uzate este prevăzută cu 5 noi stații de pompare ape uzate
 • o nouă conductă de refulare pe o lungime de 1.494 m și o stație de epurare.
 • două sisteme de automatizare completă (dispecerate locale SCADA) atât pentru monitorizarea rețelei de distribuție a apei potabile cât și a celei de apă uzată.
Ţăndărei

În oraşul Ţăndărei RAJA S.A. are prevăzute investiţii în valoare de 29.886.000 lei. Pentru reţeaua de apă potabilă acestea constau în:

 • 5 noi surse de apă
 • construirea unei reţele de aducţiune şi distribuţie pe o lungime de 2.507 m
 • o nouă staţie de tratare a apei şi modernizarea celei existente împreună cu instalaţia de distribuţie din incintă
 • reabilitarea celor două rezervoare de înmagazinare, extinderea reţelei de distribuție pe o lungime de 1.060 m şi reabilitarea celei existente pe lungimea a 2.711 m
 • dispecerat local SCADA.

Lucrările de modernizare şi extindere a reţelei de canalizare prevăd o nouă instalaţie de colecate a apelor uzate pe o lungime de 8.547m, 1.365 m de conductă de  refulare, 7 noi staţii de pompare şi un dispecerat local SCADA.

Feteşti

68.270.000 lei este valoarea investiţiilor proiectate pentru oraşul Feteşti care constau în:

 • extinderea frontului de captare cu 7 surse noi de apă și 2.995 m de reţea de aducţiune modernizată
 • extinderea rețelei de distribuție a apei potabile cu 2.333 m și reabilitarea celei existente pe o lungime de 18.875 m
 • reabilitarea stației de tratare a apei, dar şi construirea unei stații noi
 • modernizarea a două rezervoare de înmagazinare apă potabilă
 • reabilitarea a două staţii de pompare și a rețelei din incintă și implementarea unui dispecerat local SCADA pentru monitorizarea reţelei de distribuţie apă potabilă
 • o nouă reţea de canalizare pe o lungime de 20.305 m
 • 3.041 m conductă de refulare nouă
 • 5 staţii de pompare ape uzate
 • un dispecerat local SCADA pentru monitorizarea și controlul apei uzate.

Compania RAJA S.A. este conştientă de rolul pe care infrastructura de apă şi apă uzată îl joacă în îmbunătăţirea standardului de viaţă al cetăţenilor, dar şi pentru dezvoltarea durabilă, prin utilizarea sustenabilă a apei, conservarea ecosistemelor şi tratarea corespunzătoare a apelor uzate. Este conştientă de creşterea continuă a populaţiei, a urbanizării şi a industriei, care conduc la necesitatea implementării a noi programe de dezvoltare pentru sectorul de apă şi apă uzată. Toate acestea sunt argumente solide pe care compania noastră le are în vedere în proiectarea tuturor programelor de investiţii.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *