Inspectoratul Şcolar Ialomiţa – calendar Evaluare Naţională

Distribuie articolul:

* Ministerul Educației și Cercetării a actualizat Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) din acest an școlar

Ministerul Educației și Cercetării a emis Ordinul nr. 4248/13.05.2020 de modificare și completare a OMEC nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) din acest an școlar. Metodologia a fost actualizată în raport cu măsurile impuse de contextul pandemic COVID-19 și publicată în Monitorul Oficial.

Modificări și completări aduse metodologiei:

  • Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei proceduri speciale, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării. Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a EN VIII.
  • Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru acest an, sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.115/2020. Din structura acestora au fost eliminate conținuturile aferente celui de-al doilea semestru.
  • Contestațiile pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
  • Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.
  • Depunerea/transmiterea contestațiilor se va realiza pe data de 22 iunie, între orele 16.00 – 19.00 și pe data de 23 iunie, între orele 08.00 – 12.00.

Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020:

 

02-05 iunie 2020                  Înscrierea la Evaluarea Națională

15 iunie 2020                       Limba și literatura română – probă scrisă

17 iunie 2020                       Matematică – probă scrisă

18 iunie                                Limba și literatura maternă – probă scrisă

22 iunie 2020 (până la ora 14.00)     Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

22 iunie (ora 16.00-ora 19.00) – 23 iunie (ora 8.00-ora 12.00) – Depunerea contestațiilor

23-26 iunie 2020         Soluționarea contestațiilor

27 iunie 2020       Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor

 

 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *