Info Day pentru promovarea rezultatelor implementării POS CCE 2007 – 2013

Distribuie articolul:

adr DIN NOULa sfârşitul lunii noiembrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat evenimentul Info Day destinat beneficiarilor de fonduri nerambursabile acordate în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE). Scopul organizării acestei întâlniri a fost de a prezenta stadiul actual al implementării programului, exemple de proiecte de succes derulate în regiunea Sud Muntenia, precum şi oportunităţile de finanţare din perioada de programare 2014 – 2020 pentru beneficiarii privaţi. La acest eveniment au participat peste 20 de reprezentanţi ai mediului de afaceri care au obţinut finanţare nerambursabilă pentru proiectele depuse în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem inovativ şi eco-eficient” şi Axei prioritare 3 „Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.
Cu acest prilej, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a dialogat cu beneficiarii privaţi, declarând următoarele: „Vă mulţumesc pentru efortul pe care îl manifestaţi pentru a derula proiectele în cele mai bune condiţii şi vă recomand să ţineţi în permanenţă legătura cu colegii mei pe parcursul implementării acestora, să semnalaţi problemele apărute şi să le rezolvăm împreună, pentru a finaliza contractele cu succes. Şi noi, şi dumneavoastră avem acelaşi scop – absorbirea fondurilor alocate prin POS CCE.”, a declarat directorul Liviu Muşat.
Începând cu anul 2013, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost desemnată Organism Intermediar în regiunea noastră pentru implementarea POS CCE, în urma semnării acordului-cadru încheiat cu Ministerul Economiei. Astfel, Agenţia are atribuţii de implementare a Axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”, DMI 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM” (Operaţiunile 1.1.1, 1.1.2 şi 1.1.3) şi DMI 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” (Operaţiunea 1.3.2), precum şi în implementarea Axei prioritare 3 „Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, DMI 3.1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor” (Operaţiunea 3.1.1).


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *