Impozitul pe venit, cine-l plăteşte…!

Distribuie articolul:

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa informează persoanele fizice organizate ca întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale, prestări servicii), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de venit, că au obligaţia să efectueze plăţi anticipate în contul impozitului pe venit, aferente trimestrului II 2017, până cel târziu luni, 26 iunie 2017.

Nu au obligaţia efectuarii de plăţi anticipate la termenul menţionat contribuabilii care obţin venituri din arendarea bunurilor agricole pentru care reţinerea impozitului şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este în sarcina arendaşului şi nici contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţa proprietate personală care plătesc impozitul în două rate egale scadente la 25 iulie şi 25 noiembrie. De asemenea, contribuabilii care desfăşoară activităţi independente sau profesii libere vor plăti la unitatea fiscală de domiciliu: contribuţia de asigurări sociale (CAS) în cotă de 26,3 % sau 10,5% şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cotă de 5,5%, reprezentând plăţile anticipate aferente trimestrului II 2017. Plăţile anticipate aferente trimestrului II 2017 se efectuează până la data de 26 iunie 2017 inclusiv. Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codul de procedură fiscală . În ceea ce priveşte valoarea dobânzii, aceasta este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere,iar penalitatea de întârziere, care reprezenta o sancțiunea pentru neachitarea la scadență, de către debitor, a obligațiilor fiscale principale este in cuantum de  0,01% pe fiecare zi de întârziere.
 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *