Fonduri europene pentru „cosmetizarea” stării actuale a învăţământului

Distribuie articolul:

*  „Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial”.

Aşa se numeşte „fiţa” şi are o alocare totală de aproximativ 44 de milioane de euro. Şi, cică, prin această cheltuială se urmăreşte „îmbunătățirea programei de învățământ (curriculum) naționale obligatorii și asigurarea calității educației prin perfecționarea profesorilor”. „Reducerea și prevenirea abeleviandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”. Cu astfel de fraze sunt justificate, de ani de zile, fabuloasele sume de bani cheltuite de către Minister, Inspectoratele Şcolare, Unităţile de învăţământ, Primăriile şi firmele „de Curte”, dar şi aşa-numitele „ONG-uri” apărute FSLIprecum ciupercile după ploaie….

Din comunicatul de presă remis de către Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene am aflat că fondurile europene vor fi utilizate pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității romă și elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic, dar şi îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul elevi copiipreuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. Nu a fost scoasă din „cărţi” nici pretins necesara grijă pentru „creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare”. Din documentaţia depusă la „dosarul cauzei” aflăm că de rezultatele proiectului vor beneficia cel puțin 2.250 de elevi din învățământul primar și gimnazial (în special elevi din grupurile vulnerabile), cel puțin 3.400 de experți în dezvoltarea curriculară (inclusiv autori de manuale), respectiv cel puțin 50.000 de profesori, cadre didactice și alți specialiști din învățământul preuniversitar, gimnazial, precum și experți ai scoli liceepartenerilor sociali.  

CERERI DE FINANŢARE se depun în perioada 25 septembrie 2017 – 30 decembrie 2020 (sau până la data semnării contractului de finanțare). Apelul este de tip non-competitiv. Această nouă rundă de cheltuieli face parte din marele Program Operațional Capital Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 de miliarde de euro, program care, cică, stabilește „prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând, astfel, investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007 – 2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre ale UE”

 

 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *