FETEŞTI: Şedinţa în care consilierii locali au de votat 26 de Hotărâri

Distribuie articolul:

Consiliul Local al Municipiului Feteşti se convoacă în şedinţă ordinară în data de 28 iunie 2023, de la ora 16.30, la Galeriile de Artă Lumina.

Pe ordinea de zi sunt 26 proiecte de hotărâre plus raportul de activitate al serviciului de transport public de persoane:

1.Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Fetești din data de 13.06.2023.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului activităților autofinanțate pe anul 2023 (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

3.Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Feteşti, aprobat prin H.C.L.nr.150/26.11.2015 (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale pentru apartamentarea (dezmembrarea) imobilului teren cu construcție, identificat cu numărul cadastral 22308, situat în municipiul Fetești, strada Independenței, nr.18, județul Ialomița, care aparține domeniului privat al municipiului Fetești (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi de trecere cu titlu gratuit asupra terenului situat în municipiul Feteşti strada Atelierelor, nr. 16, pe o suprafaţă de 27,00 mp, teren aparţinând domeniului public al municipiului Feteşti, către domnul Voicu Adrian-Silviu și de aprobare a modelului contractului-cadru de constituire a dreptului de uz şi de trecere cu titlu gratuit, în vederea extinderii rețelei de alimentare cu gaze naturale și racord (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului sesiunii de selecţie a proiectelor finanţate conform Legii nr. 350/2005 pentru domeniile Asistență Socială şi Culte Religioase pe anul 2023 (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinte ANL situată in Feteşti, strada Jandarmeriei, nr. 14, bl.BN5, parter, ap.2, doamnei Oprea Mihaela Vasilica (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinte ANL situată in Feteşti, strada Grâușor, nr. 23, bl.U8, et.1, ap.5, doamnei Constantin Loredana Irina (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinte ANL situată in Feteşti, strada Grâușor, nr. 17, bl.U5, parter, ap.3, doamnei Moise Florența Oana (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

10.Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament de tip ANL situat în municipiul Feteşti, str.Jandarmeriei, nr. 14, bl.BN5, parter, ap.3, domnului Toader Lucian (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

11.Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament de tip ANL situat în municipiul Feteşti, str.Jandarmeriei, nr. 14, bl.BN5, et.2, ap.11, doamnei Covaci Andreea (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

12.Proiect de hotărâre privind vânzarea în rate a unui apartament de tip ANL situat în municipiul Feteşti, strada Grâuşor, nr.17, bl.U5, et.1, ap.7, doamnei Alexandru Valentina (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

13.Proiect de hotărâre privind vânzarea în rate a unui apartament de tip ANL situat în municipiul Feteşti, strada Grâuşor, nr.23, bl.U8, et.1, ap.7, doamnei Vasile Roxana (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

14.Proiect de hotărâre privind vânzarea în rate a unui apartament de tip ANL situat în municipiul Feteşti, strada Grâuşor, nr.19, bl.U6, et.2, ap.12, doamnei Stan (Alecu) Valentina (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

15.Proiect de hotărâre privind vânzarea în rate a unui apartament de tip ANL situat în municipiul Feteşti, strada Grâuşor, nr.23, bl.U8, et.1, ap.9, doamnei Moroianu Carmen (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

16.Proiect de hotărâre privind vânzarea în rate a unui apartament de tip ANL situat în municipiul Feteşti, strada Grâuşor, nr.21, bl.U7, et.1, ap.7, doamnei Mihai Ionica (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

17.Proiect de hotărâre privind vânzarea în rate a unui apartament de tip ANL situat în municipiul Feteşti, strada Grâuşor, nr.21, bl.U7, et.2, ap.10, doamnei Sacuiu Mireluța-Violeta (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

18.Proiect de hotărâre privind vânzarea în rate a unui apartament de tip ANL situat în municipiul Feteşti, strada Jandarmeriei, nr.14, bl.BN5, et.2, ap.10, doamnei Bulai Gabriela )inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

19.Proiect de hotărâre privind vânzarea în rate a unui apartament de tip ANL situat în municipiul Feteşti, strada Jandarmeriei, nr.14, bl.BN5, et.M, ap.16, doamnei Chivu Luiza (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

20.Proiect de hotărâre privind vânzarea în rate a unui apartament de tip ANL situat în municipiul Feteşti, strada Jandarmeriei, nr.12, bl.BN6, et.M, ap.17, doamnei Vulpe Ioana-Ramona (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

21.Proiect de hotărâre privind vânzarea în rate a unui apartament de tip ANL situat în municipiul Feteşti, strada Jandarmeriei, nr.12, bl.BN6, et.1, ap.9, domnului Goran Cristian-Ionuț-Ștefan (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

22.Proiect de hotărâre privind vânzarea în rate a unui apartament de tip ANL situat în municipiul Feteşti, strada Jandarmeriei, nr.12, bl.BN6, et.1, ap.5, domnului Dubit Wily-Gabriel (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

23.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Feteşti (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

24.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr.182/28.09.2022 privind declararea de uz și interes public local a bunului ”Teren și construcții” situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 512, județul Ialomița (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

25.Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bazei Sportive din municipiul Fetești, strada Jandarmeriei, nr.15-17, județul Ialomița, aprobat prin H.C.L. Fetești nr.107/27.09.2017 (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

26.Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă-Canal Constanța” însușit prin art.2 din H.C.L. Fetești nr. 102/29.09.2009 (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

27.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă pentru perioada iulie-septembrie 2023 (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

28.Raport privind activitatea de transport public local de persoane din municipiul Fetești din anul 2022

29.Diverse

 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *