Convocare AGA S.C. Internaţional Service Slobozia S.A.

Distribuie articolul:

În conformitate cu prevederile Legii 31/90, Consiliul Administraţiei al SC INTERNAŢIONAL SERVICE SLOBOZIA S.A. cu sediul în Slobozia, şos. Bucureşti-Constanţa, km. 110, Ialomiţa, înregistrată la O.R.C. Ialomiţa sub nr.J21/615/1994 având C.U.I. RO6253304, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACŢIONARILOR în data de 30 aprilie 2020 ora 10.00 la sediul unităţii.

      Dacă la prima convocare nu se întrunesc condiţiile necesare deliberării, următoarea ADUNARE GENERALĂ va avea loc pe 07 mai 2020.    

                        ORDINEA DE ZI ESTE URMĂTOAREA:

      1.Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului de Gestiune al Administratorilior pe 2019.

      2.Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori.

      3.Discutarea şi aprobarea Bilanţului Contabil, a Contului de Profit şi Pierdere pe 2019.

      4.Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2020.

      5.Diverse.

     Au dreptul să participle şi să voteze acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 30.04.2020.


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.