Contribuabilii pot beneficia de eşalonarea la plată a obligațiilor fiscale

Distribuie articolul:

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că prin depunerea unei cereri, pot beneficia de eşalonarea la plată în formă simplificată a obligațiilor fiscale principale şi accesorii restante, a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
Menționăm că nu se acordă eşalonări la plată pentru: sumele care fac obiectul unei confiscări, precum şi cele reprezentând echivalentul în bani al unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infracțiuni.

Astfel, obligațiile fiscale administrate de organul fiscal cu o vechime de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii de eşalonare la plată sunt cele stabilite prin următoarele documente/acte administrative depuse/comunicate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală:
– declarații fiscale, inclusiv cele depuse cu întârziere;
– decizii de impunere;
– declarații rectificative;
– decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii;
– titluri executorii transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii;
– orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuții sociale şi alte sume datorate bugetului general consolidat.
      Eşalonarea la plată se acordă…

de către organul fiscal, pe o perioadă de cel mult 12 luni, prin emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, la care se anexează graficul de plată care cuprinde rate lunare, în funcţie de numărul de luni de eşalonare la plată aprobat. Perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plată solicitată de debitor.
Cererea de eşalonare la plată a obligaţiilor poate fi depusă: la registratura organului fiscal,  prin poştă, cu confirmare de primire sau prin intermediul serviciului „Spațiu privat virtual”.
Informații suplimentare se pot obține: prin Formularul Unic de Contact prin accesarea link-ului: https://www.anaf.ro/asistpublic/ sau telefonic apelând Call Center-ul A.N.A.F la nr. 031.403.91.60.
Baza legală: Ordinul ANAF Nr. 1767/2021 din 2 noiembrie 2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central.

 


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *